iVRI

 • 14-01-2020
 • 4 dagen
 • 2.500 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

Algemeen

Steeds meer wegbeheerders, (beleids)adviseurs, projectleiders, programmeurs en technici krijgen te maken met iVRI’s. Komende tijd moeten zij duizenden iVRi’s ‘van de tekentafel naar het kruispunt’ zien te brengen. Willen deze slimme verkeerslichten daar probleemloos kunnen werken, dan moeten een aantal zaken op orde zijn, zoals de use cases, communicatieverbindingen, kruispunttopologie en de technologie.

De ervaring leert dat het traject van use-case tot implementatie vaak wordt onderschat. Het is complexer en tijdrovender dan aanvankelijk wordt gedacht. In het ergste geval worden er essentiële onderdelen vergeten. Het gevolg hiervan: grote investeringen in een systeem dat uiteindelijk niet blijkt te werken.

Deze cursus brengt professionals betrokkenen bij de uitrol van iVRI’s een stevige set van iVRI kennis en vaardigheden bij. Hiermee is grote efficiencywinst te behalen bij de uitrol van iVRI’s en zijn faalkosten te reduceren.

Programma

Dag 1  | locatie Utrecht

introductie | Joost Hormann

 • Stappenplan uitrol iVRI in vogelvlucht
 • Beleidskaders en stakeholders
 • Aanbesteden

basis | Arjan Bezemer

 • Use cases en voorbeelden van ITS-applicaties
 • Ontwerp en simulatie
 • Pilots opzetten

Dag  2 | Breda

regeling | Sjoert Bakker

 • Netwerk en solitair
 • iVRI: “van regelen op cyclustijd naar regelen op wachttijd”
 • Sturingsmogelijkheden voor beleid
 • Voorspelling vs. flexibiliteit

praktijk | Erik van Holten

 • Breda, achtergrond een aanleiding iVRI’s
 • Ervaringen uitrol
 • iSAT (keuring iVRI op straat)
 • Op straat kijken

Dag 3 | locatie Utrecht

kruispunttopologie | Joost Hermans

 • ITF standaard
 • Kruispunt tekeningen
 • Produceren ITF
 • Controle en topoportal

evaluatie en communicatie | Arjan Bezemer

 • Evaluatie
 • Data security en AVG
 • TLC ID’s, TLEX, IVERA-formulieren aanvragen

Dag 4 | Amersfoort

testen | Arjan Bezemer en Dynniq

 • iFAT (keuring iVRI in de fabriek)
 • iVRI-koppelvlakken
 • Keten
 • Huidige functies
 • Use-cases

beheer en onderhoud | Arjan Bezemer en Dynniq

 • Extra te borgen aspecten als gevolg van iVRI
 • Privacy, security en aansprakelijkheid
 • Beheerkosten en onderhoudsplanning

 

Docenten

Dynniq – spreker ntb

Joost Hormann
DTV Consultants

Joost Hormann

Joost Hormann werkt sinds 2016 voor DTV Consultants. Hij is adviseur binnen het team Smart Mobility. Op dit moment ondersteunt hij 14 wegbeheerders bij de uitrol van de iVRI. Hij helpt deze wegbeheerders bij de te maken (beleids)keuzen (welke use cases, welke leverancier, opstellen beleidskaders), bij het offerte/opdracht/subsidietraject en bij de te nemen stappen om te komen tot een werkende iVRI (o.a. aansluiten op TLEX, Topologie, AVG/ verwerkersovereenkomsten, iFAT/iSAT). Verder schrijft Joost momenteel een CROW-publicatie Stappenplan iVRI. Hierin wordt van A tot Z beschreven welke stappen een wegbeheerder moet zetten om te komen tot een werkende iVRI.

Joost Hermans
DTV Consultants BV

Joost Hermans

Joost Hermans werkt sinds 2016 bij DTV Consultants en is gespecialiseerd in verkeerslichten en ITF. Joost is controleur van ITF bestanden en betrokken bij de ontwikkeling van de Topology Guidelines. Daarnaast heeft hij ook zelf topologiebestanden gemaakt. Hierdoor heeft hij zowel zicht op het controle- en standaardiseringsproces als de complexiteit waar je mee te maken krijgt tijdens de productie van een topologiebestand.

Sjoert Bakker
DTV Consultants BV

Sjoert Bakker

Sjoert is werkzaam bij DTV Consultants als Adviseur Smart Mobility. Vanuit zijn zitting in de CVN is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond C-ITS en de iVRI. Vanuit zijn wegbeheerderstijd bij de gemeente Den Haag heeft hij de ontwikkelingen geprojecteerd op de stad en zo kansen en (on)mogelijkheden afgewogen. Hij maakt cursisten graag wegwijs in C-ITS- en iVRI-land.

Erik van Holten
Gemeente Breda

Erik van Holten

Erik van Holten is sinds juni 2017 werkzaam bij de gemeente Breda als Adviseur Mobiliteit. Zijn werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op de afwikkeling van het verkeer op het stedelijk (hoofd)wegennet. Daarnaast is hij trekker van het project i-VRI in Breda.

Arjan Bezemer
Zelfstandg adviseur

Arjan Bezemer

Arjan Bezemer is zelfstandig adviseur en projectleider op het gebied van Smart Mobility, Talking Traffic en iVRI met ruim 20 jaar ervaring. Hij is in opdracht van verschillende wegbeheerders vanaf het prille begin betrokken bij de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van iVRI´s en Talking Traffic. Arjan is momenteel projectleider van de uitrol van iVRI´s in Midden Nederland en in die hoedanigheid lid van de werkgroep Intelligente Kruispunt en werkgroeplid van de CROW publicatie `Handleiding iVRI´s. Een echte ervaringsdeskundige, die dagelijks  bezig is met iVRI´s en alle facetten, die daarbij komen kijken.`

 

Lesdata en locatie

Data: 14, 21 en 28 januari en 4 februari 2020

Tijden: 09.30 – 16.30 uur

Locatie:
dag 1 en 3 Utrecht
dag 2 Breda
dag 4 Amersfoort

Voor wie?

U bent betrokken bij (de aansturing van) iVRI ontwikkel- en uitrol programma’s en projecten en meer wil weten over de huidige stand van zaken met betrekking tot iVRI’s. U wilt uw aanpak en/of aansturing verder professionaliseren streeft naar een efficiënte en effectieve aanpak. De cursus is geschikt voor: 

 • Verkeersregelkundigen
 • VRI-beheerders
 • Projectleiders
 • (Beleids)adviseurs verkeersmanagement

Deelnemers kunnen zowel werkzaam zijn bij publieke (wegbeheerders) als private organisaties (adviseurs, industrie, etc). 

Kosten

€ 2.500,- exclusief BTW.

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Advies en informatie

Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building