iVRI

 • Voorjaar 2022
 • Utrecht
 • 4 dagen
 • 2.500 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

InschrijvenDownload cursusinformatie

Algemeen

Steeds meer wegbeheerders, (beleids)adviseurs, projectleiders, programmeurs en technici krijgen te maken met iVRI’s. Komende tijd moeten zij duizenden iVRi’s ‘van de tekentafel naar het kruispunt’ zien te brengen. Willen deze slimme verkeerslichten daar probleemloos kunnen werken, dan moeten een aantal zaken op orde zijn, zoals de use cases, communicatieverbindingen, kruispunttopologie en de technologie.

De ervaring leert dat het traject van use-case tot implementatie vaak wordt onderschat. Het is complexer en tijdrovender dan aanvankelijk wordt gedacht. In het ergste geval worden er essentiële onderdelen vergeten. Het gevolg hiervan: grote investeringen in een systeem dat uiteindelijk niet blijkt te werken.

Deze cursus brengt professionals betrokkenen bij de uitrol van iVRI’s een stevige set van iVRI kennis en vaardigheden bij. Hiermee is grote efficiencywinst te behalen bij de uitrol van iVRI’s en zijn faalkosten te reduceren.

Programma

Dag 1  | locatie Utrecht

introductie | Joost Hormann

 • Stappenplan uitrol iVRI in vogelvlucht
 • Beleidskaders en stakeholders
 • Aanbesteden

basis | Tom Steijvers

 • Privacy, security & aansprakelijkheid
 • Techniek, configuratie & communcatie (aanvraag TLC-ID en UDAP token, iVRI configuratie koppelvlak formulier etc.)
 • Beheer en onderhoud (landelijke governance & gremia, nieuwe aspecten B&O iVRI, nieuwe standaarden)

Dag  2 | Utrecht

regeling | Sjoert Bakker

 • Netwerk en solitair
 • iVRI: “van regelen op cyclustijd naar regelen op wachttijd”
 • Sturingsmogelijkheden voor beleid
 • Voorspelling vs. flexibiliteit

praktijk | Ronald Sinnige

 • Nijmegen, achtergrond een aanleiding iVRI’s
 • Ervaringen uitrol

Dag 3 | locatie Utrecht

kruispunttopologie | Joost Hermans

 • ITF standaard
 • Kruispunt tekeningen
 • Produceren ITF
 • Controle en Topoportal

evaluatie en communicatie | Tom Steijvers

 • Use cases en ITS-applicaties (voorbeelden waar worden welke use cases toegepast, , welke ITS applicaties zijn er en wat zijn de verschillen)
 • Ontwerp en simulatie
 • Evaluatie

Dag 4 | Amersfoort

beheer en onderhoud | Arjan Bezemer en Dynniq

 • Extra te borgen aspecten als gevolg van iVRI
 • Privacy, security en aansprakelijkheid
 • Beheerkosten en onderhoudsplanning

testen | Arjan Bezemer en Dynniq

 • iFAT (keuring iVRI in de fabriek)
 • iVRI-koppelvlakken
 • Keten
 • Huidige functies;
 • Use-cases.

Docenten

Joost Hormann
DTV Consultants

Joost Hormann

Joost Hormann werkt sinds 2016 voor DTV Consultants. Hij is adviseur binnen het team Smart Mobility. Op dit moment ondersteunt hij 14 wegbeheerders bij de uitrol van de iVRI. Hij helpt deze wegbeheerders bij de te maken (beleids)keuzen (welke use cases, welke leverancier, opstellen beleidskaders), bij het offerte/opdracht/subsidietraject en bij de te nemen stappen om te komen tot een werkende iVRI (o.a. aansluiten op TLEX, Topologie, AVG/ verwerkersovereenkomsten, iFAT/iSAT). Verder schrijft Joost momenteel een CROW-publicatie Stappenplan iVRI. Hierin wordt van A tot Z beschreven welke stappen een wegbeheerder moet zetten om te komen tot een werkende iVRI.

Tom Steijvers
DTV Consultants

Tom Steijvers

Tom Steijvers werkt sinds november 2019 bij DTV Consultants als senior adviseur binnen het team Smart Mobility. Daarvoor was hij vanuit Vialis, een van de iVRI leveranciers, betrokken bij het commerciële traject van de uitrol van de iVRI en bij de ontwikkeling van het geschikt maken van de verkeersmanagementcentrale voor de iVRI. Vanuit zijn wegbeheerderstijd bij de gemeente Roermond is hij bekend met het beheren van VRI’s vanuit het perspectief van een wegbeheerder. Verder schrijft Tom op dit mee aan het Handboek Beheer iVRI, waarin alle extra beheeraspecten van een iVRI en bijbehorende acties en stappen beschreven worden.

 

Sjoert Bakker
DTV Consultants BV

Sjoert Bakker

Sjoert is werkzaam bij DTV Consultants als Adviseur Smart Mobility. Vanuit zijn zitting in de CVN is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond C-ITS en de iVRI. Vanuit zijn wegbeheerderstijd bij de gemeente Den Haag heeft hij de ontwikkelingen geprojecteerd op de stad en zo kansen en (on)mogelijkheden afgewogen. Hij maakt cursisten graag wegwijs in C-ITS- en iVRI-land.

Ronald Sinnige

Ronald Sinnige

Joost Hermans
DTV Consultants BV

Joost Hermans

Joost Hermans werkt sinds 2016 bij DTV Consultants en is gespecialiseerd in verkeerslichten en ITF. Joost is controleur van ITF bestanden en betrokken bij de ontwikkeling van de Topology Guidelines. Daarnaast heeft hij ook zelf topologiebestanden gemaakt. Hierdoor heeft hij zowel zicht op het controle- en standaardiseringsproces als de complexiteit waar je mee te maken krijgt tijdens de productie van een topologiebestand.

Arjan Bezemer
Zelfstandg adviseur

Arjan Bezemer

Arjan Bezemer is zelfstandig adviseur en projectleider op het gebied van Smart Mobility, Talking Traffic en iVRI met ruim 20 jaar ervaring. Hij is in opdracht van verschillende wegbeheerders vanaf het prille begin betrokken bij de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van iVRI´s en Talking Traffic. Arjan is momenteel projectleider van de uitrol van iVRI´s in Midden Nederland en in die hoedanigheid lid van de werkgroep Intelligente Kruispunt en werkgroeplid van de CROW publicatie `Handleiding iVRI´s. Een echte ervaringsdeskundige, die dagelijks  bezig is met iVRI´s en alle facetten, die daarbij komen kijken.`

 

Lesdata en locatie

Data: voorjaar 2022

Tijden: 09.30 – 16.30 uur

Locatie:
dag 1, 2 en 3 Utrecht
dag 4 Amersfoort

Voor wie?

U bent betrokken bij (de aansturing van) iVRI ontwikkel- en uitrol programma’s en projecten en meer wil weten over de huidige stand van zaken met betrekking tot iVRI’s. U wilt uw aanpak en/of aansturing verder professionaliseren streeft naar een efficiënte en effectieve aanpak. De cursus is geschikt voor: 

 • Verkeersregelkundigen;
 • VRI-beheerders;
 • Projectleiders;
 • (Beleids)adviseurs verkeersmanagement.

Deelnemers kunnen zowel werkzaam zijn bij publieke (wegbeheerders) als private organisaties (adviseurs, industrie, etc). 

Kosten

Lesgeld: € 2.500,- exclusief BTW.

(digitaal) Lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

| Gemeente Veenendaal

Op alle (tussentijdse) vragen werd de verschillende gemeenten werd goed ingegaan. Ook vragen vanuit de "docent" aan wegbeheerders die al een iVRI hebben hoe zij dat geregeld hebben..

InschrijvenDownload cursusinformatie

Advies en informatie

Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator
Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building