Als verkeerskundig adviesbureau bouwen we aan een wereld waarin duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is.

Meer over ons

Onze deskundigheden

Wat er speelt
Rotterdamse burgers geven gemeente duidelijk beeld van subjectieve verkeersveiligheid

Rotterdamse burgers geven gemeente duidelijk beeld van subjectieve verkeersveiligheid

De gemeente Rotterdam wil de beleving van verkeersveiligheid in de Havenstad verbeteren. Dit past in de nieuwe risico gestuurde aanpak van de gemeente. Daarom is in mei gestart met het letterlijk in kaart brengen van subjectieve verkeersveiligheid in de gemeente. Hiervoor gebruikten zij de online verkeersenquête tool van DTV Consultants. Bewoners konden per persoon maximaal 3 prikkers zetten op locaties die zij verkeersonveilig vinden. Ook is iedere deelnemer gevraagd een aantal algemene vragen over verkeersveiligheid te beantwoorden.

De experts