Als verkeerskundig adviesbureau bouwen we aan een wereld waarin duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is.

Meer over ons

Onze deskundigheden

Wat er speelt
Klaar voor de stad van morgen? Volg de post-hbo opleiding Verkeersplanologie

Klaar voor de stad van morgen? Volg de post-hbo opleiding Verkeersplanologie

De post-hbo opleiding Verkeersplanologie speelt in op een toenemende vraag naar integrale denkers. Het biedt een stevige portie ‘strategie, ruimte en mobiliteit’ voor verkeerskundigen, planologen, ingenieurs en bestuurskundigen. Kortom, iedereen die betrokken is bij integrale of strategische planvorming, de ontwikkeling van mobiliteitsplannen, omgevingsvisies en/of omgevingsplannen.

De wereld verandert. Steden en regio’s groeien snel en dat brengt allerlei vraagstukken met zich mee rondom thema’s als smart cities, stadslogistiek en duurzaamheid. De stad van morgen vraagt om strategische en integrale denkers met kennis van verkeer én ruimte. Ook klaar zijn voor de stad van morgen? Volg dan de post-hbo opleiding Verkeersplanologie, georganiseerd door DTV Consultants en Goudappel.

De experts