Als verkeerskundig adviesbureau bouwen we aan een wereld waarin duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is.

Meer over ons

Onze deskundigheden

Wat er speelt
Gedragsanalyse verkeersveiligheid fietskruispunt Velsen

Gedragsanalyse verkeersveiligheid fietskruispunt Velsen

Fietsers vinden het fietskruispunt bij het Slaperdijktunneltje in Santpoort-Noord onveilig. Gebruikers van het fietspad klaagden hierover bij de gemeente Velsen. Na een herinrichting waarbij een busbaan is aangelegd en de Broekbergenlaan is verlegd, is het aantal klachten verder toegenomen. Aanpassen van de belijning bleek geen afdoende oplossing. Gemeente Velsen heeft DTV Consultants gevraagd een gedragsanalyse uit te voeren en op basis daarvan voorstellen te doen om het kruispunt veiliger te maken.

De experts