Als verkeerskundig adviesbureau bouwen we aan een wereld waarin duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is.

Meer over ons

Onze deskundigheden

Wat er speelt
Actuele Nota VRI voor Limburg – voortaan ook online

Actuele Nota VRI voor Limburg – voortaan ook online

De intrede van de iVRI, een nieuwe mobiliteitsaanpak en de wens om bestaande afspraken tegen het licht te houden waren voor de wegbeheerders in Limburg reden om haar Nota Verkeerslichten te vernieuwen. In 2014 was dit beleid voor het laatst vastgelegd. De VRI-nota is in de loop van 2019/2020 geactualiseerd. Deze actuele nota is voortaan ook online te raadplegen, alle VRI’s in Limburg zijn ook op een interactieve kaart te vinden. DTV Consultants heeft het proces begeleid, inhoudelijke ondersteuning geleverd en de online omgeving opgeleverd.

De experts