Als verkeerskundig adviesbureau bouwen we aan een wereld waarin duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is.

Meer over ons

Onze deskundigheden

Wat er speelt
DTV CadFixer maakt uw kruispunttekeningen in orde

DTV CadFixer maakt uw kruispunttekeningen in orde

Binnen Talking Traffic controleren we honderden kruispunttekeningen van wegbeheerders. Deze tekeningen worden vervolgens gebruikt om Topologiebestanden van te maken, waarmee slimme verkeerslichten kunnen communiceren met slimme apps. Bij dit controleproces treffen we veel fouten aan in de kruispunttekeningen. Steeds vaker vragen wegbeheerders daarom op voorhand om de kruispunttekeningen aan te passen aan het voor Talking Traffic vereiste niveau. Daar hebben we nu de CadFixer voor.

De experts