Als verkeerskundig adviesbureau bouwen we aan een wereld waarin duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is.

Meer over ons

Onze deskundigheden

Wat er speelt
Verkeerskundige optimalisaties ontsluitingsweg Eindhoven

Verkeerskundige optimalisaties ontsluitingsweg Eindhoven

Het traject Winston Churchilllaan - Sterrenlaan, tussen Winkelcentrum Woensel en de gemeentegrens met Nuenen, is een belangrijke verkeersader binnen de gemeente Eindhoven. Om aan de gemeentelijke ambities op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid te kunnen voldoen, zijn verbeteringen nodig in de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer op dit traject. DTV Consultants is gevraagd om de verkeerskundige situatie te beoordelen en verbetervoorstellen te doen.

De experts