Als verkeerskundig adviesbureau bouwen we aan een wereld waarin duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is.

Meer over ons
Wat er speelt
Subjectieve verkeersveiligheid Rotterdam-centrum objectief in beeld

Subjectieve verkeersveiligheid Rotterdam-centrum objectief in beeld

De gemeente Rotterdam krijgt regelmatig signalen dat inwoners en bezoekers van het centrum onveilige verkeersituaties ervaren. Meldingen gaan over bijvoorbeeld (te) hard rijden, asociaal verkeersgedrag, verkeersdrukte en onveilige inrichting. Een gestructureerd en duidelijk overzicht van deze ervaringen ontbrak. De Gebiedscommissie Centrum van de gemeente heeft aan DTV Consultants gevraagd onderzoek te doen. Met de resultaten van dit onderzoek wil de gemeente (beleids)maatregelen bepalen om de ervaren verkeersveiligheid te verbeteren.

Onze deskundigheden

De experts