Als verkeerskundig adviesbureau bouwen we aan een wereld waarin duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is.

Meer over ons

Onze deskundigheden

Wat er speelt
Hoe kunnen overheden hun geld zo effectief mogelijk inzetten voor een risico gestuurde aanpak van verkeerveiligheid?

Hoe kunnen overheden hun geld zo effectief mogelijk inzetten voor een risico gestuurde aanpak van verkeerveiligheid?

Risico gestuurd werken aan de verbetering van verkeersveiligheid vraagt een andere manier van denken dan bij correctief sturen van verkeersveiligheidsbeleid op basis van ongevallencijfers. Hoe kun je er als overheid dan voor zorgen, dat je vooruitlopend op een waterdichte risico gestuurde aanpak het beschikbare geld zo effectief mogelijk gebruikt om de infrastructuur verkeersveiliger te maken?

De experts