Als verkeerskundig adviesbureau bouwen we aan een wereld waarin duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is.

Meer over ons
Wat er speelt
Betere doorstroming verkeer op knooppunt Vijfsluizen

Betere doorstroming verkeer op knooppunt Vijfsluizen

Bij knooppunt Vijfsluizen is de doorstroming van verkeer regelmatig een probleem geweest. Het verkeersaanbod is de laatste jaren gegroeid, waardoor de huidige inrichting van de kruispunten niet meer toereikend was. Hierdoor stond er regelmatig file, wat vertragingen opleverde tot in de Beneluxtunnel. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen hebben het knooppunt samen aangepakt met pakket aan maatregelen om de weg beter in te richten en daarmee de doorstroming van gemotoriseerd verkeer te verbeteren.

Onze deskundigheden

De experts