Als verkeerskundig adviesbureau bouwen we aan een wereld waarin duurzame mobiliteit vanzelfsprekend is.

Meer over ons

Onze deskundigheden

Wat er speelt
Rotondes in Nederland over het algemeen zeer veilig voor fietsers

Rotondes in Nederland over het algemeen zeer veilig voor fietsers

Nederland telt maar liefst 5.585 rotondes en rotonde-achtige situaties. Onder rotonde-achtige situaties verstaan we kruispunten waar het verkeer wel rond kan rijden, maar die geen officiële rotonde zijn. Van deze rotondes liggen er 1.482 buiten de bebouwde kom en 4.103 binnen de bebouwde kom. Dit kruispunttype is over het algemeen veilig voor fietsers, op slechts 1,6% van de rotondes zijn in de periode 2015-2018 drie of meer ernstige fietsongevallen geregistreerd. Dit en meer komt naar voren uit een verkenning naar de verkeersveiligheid op rotondes in Nederland.

De experts