Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk thema. Door het inzetten van onze expertise helpen we overheden, het bedrijfsleven en burgers bij het continu verbeteren van de verkeersveiligheid. Met als doel de kans op ongevallen te minimaliseren en als er toch ongevallen gebeuren het beperken van letsel. Wij zijn uw partner voor verkeersveiligheidsonderzoek, beleid, ontwerp, educatie en gedragsbeïnvloeding.

Duurzaam veilig advies

U kunt op verschillende manieren grip krijgen op verkeersveiligheid. Afhankelijk van uw vraag kijken we naar de juiste aanpak. We analyseren waar de grootste knelpunten zitten, zodat verkeerssituaties duurzaam veilig ingericht worden. Wij verzorgen zowel preventief als oplossingsgericht verkeersveiligheid advies. Dit doen we aan de hand van onder andere:

Verkeersveiligheidsplan

Of het nu gaat om een verkeersveiligheidsonderzoek, analyse of advies. Wij zijn graag uw partner voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Klanten ervaren ons als dé partij voor een ambitieus en gedragen verkeersveiligheidsplan. Een goed verkeersveiligheidsplan bereiken we namelijk vooral door een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit zorgt voor draagvlak. En draagvlak leidt tot daadwerkelijk realisatie en optimalisatie van verkeersveiligheid. Hieronder vertellen klanten meer over verkeersveiligheidsprojecten in samenwerking met DTV Consultants.

Heeft u een verkeersveiligheidsvraagstuk? Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze verkeersveiligheid consultants.

Wat er speelt
Het Nieuwe 30 – resultaten van een uitgebreid onderzoek

Het Nieuwe 30 – resultaten van een uitgebreid onderzoek

Hoe hangen weg- en omgevingskenmerken en gebruikskenmerken samen met de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid op drukke 30km-wegen? Oftewel: welke factoren bepalen of een drukke 30km-weg wel of niet goed functioneert? Aan de hand van data-onderzoek en praktijkcases zijn Goudappel Coffeng en DTV Consultants samen met 15 gemeenten en een Vervoerregio, op zoek gegaan naar de antwoorden op deze vraag.

De klant aan het woord

Producten & diensten

De experts