Geografische informatie (GIS)

GIS is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.

Met cloudgebaseerde systemen kunnen we u kaarten digitaal aanbieden. Voordeel van deze vorm is dat wij de data interactief beschikbaar kunnen stellen en dat u ook zelf analyses kan uitvoeren op de data die beschikbaar is gesteld.

Wij maken en analyseren kaarttoepassingen voor allerhande verkeerskundige- en mobiliteitsvraagstukken:

  • Analyse van routes (woon-werk of school-thuis)
  • Controle kruispunttopologie (onder meer met Google Maps en Leaflet)
  • In kaart brengen subjectieve verkeersveiligheid

Technische tekeningen

Met AutoCAD maken we technische tekeningen. Dit doen we voor allerhande vraagstukken over de openbare ruimte, in de praktijk zijn dit vaak verkeerskundige onderwerpen. Dit varieert van kruispuntontwerp tot de inrichting van hele wegvakken of parkeerterreinen en garages. Ook kunnen we verkeersontwerpen analyseren en berekenen met rijcurves en draaicirkels van diverse voertuigen.

Voor onze afdeling smart mobility verzorgen wij ook bestekstekeningen voor verkeersregelinstallaties.

Onze tekeningen voldoen aan de eisen die gesteld worden in het kader van NLCS.

Integratie CAD en GIS

Een CAD of een GIS systeem zijn in onze ogen geen afzonderlijke systemen. Daar waar mogelijk zoeken we de samenwerking op. Informatie verkregen via GIS integreren we in AutoCAD en andersom.

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development