Fietsbeleid

Veel gemeenten, regio’s en provincies willen een fietsvriendelijk beleid voeren. Wij ondersteunen wegbeheerders bij het opstellen van een fietsbeleidsplan. Ambities uit de Schaalsprong Fiets kunnen wij desgewenst voor u vertalen naar uw lokale of regionale situatie.

Keuzes maken en prioriteren

Rijden in uw gebied veel senioren op e-bikes rond? Is er sprake van drukte op fietsroutes van scholieren? Moet u aan de slag met de fietsveiligheid in uw gemeente? Of is het juist nodig mensen te prikkelen vaker te fietsen? De fietsexperts van DTV Consultants helpen beleidsmakers keuzes te maken en prioriteiten aan te brengen.

Fietsonderzoek en participatie

Waar nodig voeren we fietsonderzoek voor u uit, of analyseren we beschikbare fietsdata als onderbouwing voor te maken keuzes. Onze gespecialiseerde procesbegeleiders betrekken wegbeheerders, gebruikers en belangenorganisaties voor een fietsbeleidsplan met groot draagvlak. Met de verkeersenquête ’Mappinion’ van DTV Consultants kunt u ook snel en voordelig de mening van grote groepen belanghebbenden peilen.

Fietsnota sluit aan bij integrale visie

In de fietsnota beschrijven we de fietsvisie, het beleid en de actiepunten voor aspecten zoals het fietsroutenetwerk en het onderhoud daarvan, fietsparkeren en fietsendiefstal, verkeers- en sociale veiligheid, stimuleren van fietsgebruik en organisatie. U krijgt een heldere nota, die ook voor het brede publiek te begrijpen is. De beleidsnota is een logisch geheel met bestaande mobiliteitsplannen, zoals een omgevingsvisie of een GVVP.

Advies fietsbeleid

Wilt u aan de slag met uw fietsbeleid? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op.

Klanten aan het woord

De gemeente Amsterdam heeft een nieuw Meerjarenplan (MJP) Fiets vastgesteld. Als input voor dit plan, heeft DTV Consultants het bestaande MJP geëvalueerd.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur
Guido Dolné

Guido Dolné

Adviseur Verkeersarchitectuur