Fabrieksafname (FAT) en inbedrijfstelling (SAT) verkeersregelinstallaties

Voordat een verkeersregelinstallatie op straat geplaatst kan worden voert u een fabriekafsname uit (FAT, Factory Acceptance Test). Daarmee is het verkeersregeltoestel al uitvoerig getest en goedgekeurd alvorens deze op straat wordt geplaatst.

De FAT bestaat uit het keuren van het verkeersregeltoestel op:

 • Hardware
 • Software
 • CVN-C interface

Bij een iVRI kijken we specifiek naar:

 • RIS (Roadside ITS Station), communicatie met de weggebruiker. Dit doen we met de relevante use cases Talking Traffic.
 • De C-ITS applicatie.
 • Aanwezigheid en correctheid van ITF-bestanden (kruispunttopologie).
 • De verbindingen, zoals die met UDAP.

We volgen hierbij de meest recent vastgestelde protocollen van Talking Traffic.

Schakel een deskundige in om deze test voor u af te nemen.  Wij keuren het verkeersregeltoestel onder andere op:

 • UAV-gv contract / RAW-bestek
 • Functionele specificatie
 • NEN-normen
 • Overige verkeersregeltechnische aspecten

U krijgt een keuringsrapport met advies en eventuele restpunten.

SAT verkeersregelinstallatie

Nadat het verkeersregeltoestel is geslaagd voor de fabriekskeuring, start de realisatie op het kruispunt. Na het in bedrijf nemen van de VRI volgt een laatste keuring: de SAT (Site Acceptance Test). De verkeerslichtendeskundigen van DTV Consultants kunnen ook deze keuring voor u verzorgen.

Bij de SAT kijken we naar:

 • Hardware (verkeersregeltoestel, verkeerslantaarns, kabels en leidingen, detectie, meubilair buiteninstallatie)
 • Software (toets verkeerskundige functionaliteiten, inregelen spits en andere bijzonderheden)
 • Documentatie (handleidingen, logboeken etc.)

Bij een iVRI kijken we bij de SAT opnieuw specifiek naar:

 • RIS (Roadside ITS Station), communicatie met de weggebruiker. Dit doen we met de relevante use cases Talking Traffic.
 • De C-ITS applicatie.
 • Aanwezigheid en correctheid van ITF-bestanden (kruispunttopologie).
 • De verbindingen, zoals die met UDAP.

Na deze keuring bepalen we of de VRI geschikt is om als iVRI in bedrijf te nemen, of dat deze voorlopig nog als traditionele verkeersregelinstallatie moet functioneren.

Na afloop van de SAT krijgt u ook een keuringsrapport met advies.

Specialistische kennis verkeerslichten

Onze ervaren verkeerslichten deskundigen ondersteunen en ontzorgen u in alle stappen van het proces:

Advies en informatie
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility