Digitaal Programma van eisen VRI

Wegbeheerders met verkeersregelinstallaties (VRI’s) hanteren een set eisen waaraan de verkeerslichten moeten voldoen. Wet- en regelgeving en standaardrichtlijnen zijn de basis voor dit Programma van Eisen, dat wordt aangevuld met specifieke eisen van de wegbeheerder. Deze specifieke eisen zijn voornamelijk gericht op het uniforme beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties.

Wij helpen wegbeheerders deze Programma`s van Eisen op te stellen. Wij adviseren over welke eisen u wel en niet specifiek moet vastleggen in een dergelijk document (zoals eisen aan materialisering, verbindingen, automaatspecificaties, maar ook procesmatige eisen zoals toetstermijnen en op te leveren documentatie). Dit doen wij in de vorm van werksessies. Alle betrokkenen zijn welkom in deze bijeenkomsten. Denk hierbij aan de beheerder van de verkeerslichten, de verkeerskundige, de contractmanager en de inkoopadviseur. Binnen de werksessies maken we eisen SMART en bespreken we waar de vrijheden voor leverende partijen liggen. Resultaat: een breed gedragen document waarin het minimale niveau van (het proces van) leveren, plaatsen en onderhouden van een VRI staat beschreven.

Plan van Eisen actueel houden

Talking Traffic en andere technologische ontwikkelingen rond verkeerslichten (C-ITS, iVRI) volgen elkaar snel op. Daarom is het belangrijk dat wegbeheerders het Programma van Eisen VRI gemakkelijk en regelmatig kunnen actualiseren. In het verleden kon dit nog wel eens tot vervelende contractuele discussies met leveranciers leiden, doordat er verschillende papieren versies van het document in omloop waren. Dit hoeft niet meer voor te komen. DTV Consultants heeft hiervoor een platform ontwikkeld, waarin wegbeheerders het Programma van Eisen VRI digitaal beschikbaar kunnen maken.Voorbeeld Programma van Eisen VRI

Voordelen van een digitaal Programma van Eisen VRI

  • Makkelijk bereikbaar via een website, zonder inlogvereisten. Het document is vrij toegankelijk voor iedereen die het PvE nodig heeft
  • Duidelijk versiebeheer op de eerste pagina van de webtool. Hier zijn alle versies van het document beschikbaar. Dit is ook handig voor langlopende projecten, waar een oudere versie van het document gehanteerd wordt. In contracten verwijst u alleen naar de website en het vigerende versienummer van het PvE;
  • Zoekfunctie in het document. Men hoeft nooit het hele document door te bladeren om een passage te zoeken;
  • DTV Consultants host en onderhoudt de webtool voor u. Hier heeft u geen omkijken naar;
  • Het platform is geschikt voor meerdere toepassingen dan alleen een Programma van Eisen. Dit biedt u een centraal punt voor al uw belangrijke documentatie

Provincie Noord-Brabant en gemeente Bergen op Zoom zijn twee voorbeelden van wegbeheerders die al succesvol met een digitaal Plan van Eisen VRI werken. Wilt u ook een PvE of vergelijkbare documentatie digitaal ontsluiten? Neem contact met ons op.

Lees ook hoe gemeente Roermond een PvE voor verkeerstechnische systemen heeft opgesteld.

Advies en informatie
Michiel Coppens

Michiel Coppens

Adviseur Smart Mobility