Advies fietsnetwerk

Een fietsnetwerk functioneert net zo goed als haar zwakste schakel. Tegelijkertijd kunnen overheden niet alles tegelijk aanpakken. De fietsdeskundigen van DTV Consultants helpen u knelpunten op te sporen, prioriteren en aan te pakken.

Tracéverkenning en ontwerpen toetsen

Het loont om een gespecialiseerde verkeerskundige vanaf het begin te betrekken bij het ontwerpen van (onderdelen van) fietsnetwerken. Of het nu gaat om een aanpassing op een lokaal fietsknooppunt of een snelfietsroute door verschillende gemeenten. Onze fietsspecialisten weten waar u aan moet denken en helpen afwegingen te onderbouwen; van markering tot tracévarianten. Ook kunt u zo vooraf mogelijke zwakke plekken identificeren en corrigeren. Hierdoor verkleint u de kans dat dure aanpassingen achteraf nodig zijn.

Fietsnetwerken evalueren

Zowel functionele als recreatieve fietsroutes zijn aan veranderende omstandigheden onderhevig. Zeker in deze tijd waarin nieuwe voertuigen zoals de speed pedelec en elektrische fietsen gewoon worden in het straatbeeld. Voor grotere steden kan ook de snorfiets op het fietspad een lastig dossier zijn. We helpen gemeenten en provincies fietsnetwerken te evalueren. Dit doen we met expertobservaties op straat, slimme analyses van verkeersstromen en met inzet van cameraobservatie waar nodig. Dit kunnen we aanvullen met input van weggebruikers, zodat u een compleet beeld heeft van de actuele situatie. U krijgt een helder rapport met praktisch uitvoerbare verbetervoorstellen.

Advies over uw fietsnetwerk

Kunt u deskundig advies over fietsnetwerk gebruiken? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op.

Klanten aan het woord

Gemeente Amsterdam had een prioritering nodig om goed onderbouwde beleidskeuzes over ontbrekende schakels in haar fietsnetwerk  te kunnen maken voor de korte en middellange termijn.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur
Guido Dolné

Guido Dolné

Adviseur Verkeersarchitectuur