Wegwijs in Het Nieuwe 30

  • 08-02-2024
  • Utrecht
  • 1 dag
  • 930 (exclusief BTW)
  • Bewijs van deelname

Algemeen

Van 50 naar 30, maar hoe en waarom?

Steeds meer gemeenten werken aan het verlagen van de maximumsnelheid op wegen binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 km/h. Maar waarom eigenlijk? Wat levert het op? En welke stappen moet je doorlopen om dit op een goede manier voor elkaar te krijgen? In deze cursus kom je in één dag te weten wat er speelt rondom ‘Het Nieuwe 30’. Je leert wat gemeenten kunnen en moeten doen, en wat hierbij vrijblijvend is en wat niet.

Veel mensen zijn het er over eens dat, onder andere uit oogpunt van verkeersveiligheid en leefbaarheid, de maximumsnelheid op veel wegen van 50 naar 30 km/h zou moeten gaan. Ook in het regeerakkoord is afgesproken dat “in overleg met gemeenten wordt bezien waar binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid zinvol verlaagd kan worden naar 30 km/h”. Vooruitlopend hierop werken diverse gemeenten, aan de hand van het vorig jaar verschenen “Afwegingskader 30 km/h” (door Goudappel en DTV Consultants opgesteld in opdracht van CROW en het Ministerie van IenW), al aan het verlagen van de maximumsnelheid en de invoering van de GOW30. In de cursus Wegwijs in het Nieuwe 30 word je bijgepraat over de laatste stand van zaken en krijg je handvatten voor als je zelf aan de slag wilt met het Nieuwe 30. De cursus gaat zowel in op de beleidsmatige kant (welke stappen moet je doorlopen?) als op de inrichting van de GOW30. Daarbij komen ook de ervaringen die verschillende gemeenten inmiddels hebben opgedaan, aan bod. Daarnaast wordt er ook besproken wat op dit moment nog onbekend is.

Na afloop van de cursus:
• Weet u wat er speelt rondom ‘Het Nieuwe 30’ (de invoering van 30 km/h op meer wegen binnen de bebouwde kom)
• Weet u wat er kan en moet, en ook wat niet
• Weet u welke stappen er moeten worden doorlopen als je als gemeente kiest voor Het Nieuwe 30
• Krijgt u praktische handvatten voor de inrichting van GOW30

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Goudappel.

Programma

• Achtergronden, ontwikkelingen en beleid
• Ontwerp en inrichting (weg- en omgevingskenmerken, GOW30)
• Casuïstiek – aan de slag met voorbeeldcasus voor netwerk en ontwerp
• Gastspreker uit een gemeente die al volop in beweging is naar het nieuwe 30

Docenten

Rico Andriesse

Rico Andriesse

Rico’s passie is om voor een ingewikkeld en schier onmogelijk oplosbaar verkeersvraagstuk te komen met een simpele en creatieve oplossing. Duidelijk verpakt, goed onderbouwd.Hij heeft civiele techniek gestudeerd aan de TU van Delft met als afstudeerrichting verkeerskunde. Vanaf 15 februari 1997 werkt Rico als adviseur verkeer & ruimte. Voor het inhoudelijke thema Fiets is hij aanspreekpunt.

Rico’s werk bestaat uit het uitvoeren van projecten die te maken hebben met fietsverkeer, de vormgeving van infrastructuur en openbare ruimte. Daarnaast is hij betrokken bij advisering over de plaats van verkeer in de plannen voor ontwikkelingslocaties in stedelijke gebieden. Rico is gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor voor Duurzaam Veilig, ook gecertificeerd voor verkeersveiligheidsaudits op rijkswegen

Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Hans is teamleider van het team Verkeersarchitectuur bij DTV Consultants en werkt aan projecten op gebied van verkeersveiligheid, ontwerp, fietsen en lopen en parkeren. Hans was projectleider van de actualisering van de Ontwerpwijzer Fietsverkeer in opdracht van CROW. Daarnaast heeft hij diverse onderzoeken voor CROW-Fietsberaad uitgevoerd, waaronder het onderzoek naar Fietspad of parallelweg, het onderzoek naar de capaciteit van fietsinfrastructuur bij verkeerslichten, praktijkonderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van fietsstraten, praktijkonderzoek naar de capaciteit van vrijliggende fietspaden en het pilotproject “wielrenners naar de rijbaan”.  Naast specialistische kennis op het gebied van het thema fiets, heeft Hans, als gecertificeerd verkeerveiligheidsauditor, brede expertise op het gebied van verkeersveiligheid en human factors. Hans deelt zijn ruime praktijkervaring met u tijdens de lessen op interactieve manier.

Lesdata en locatie

Lesdata (1 dag): 8 februari 2024

Lestijd: 09.30 – 16.30 uur

Leslocatie: Utrecht

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Goudappel.

Voor wie?

De cursus is bij uitstek geschikt voor betrokkenen vanuit de kleine en middelgrote gemeenten die op zoek zijn naar meer informatie. Maar ook andere betrokkenen van bijvoorbeeld OV-bedrijven of Fietsersbond hebben veel baat bij deze cursus.

Kosten

Lesgeld: € 930,00 excl. Btw

Reviews

| Gemeente Amsterdam

Zeer leerzaam en goede uit leg en ruimte voor eigen inbreng

Je krijgt waarvoor je komt, begrijpbare lesstof, prettige lesgeving en vriendelijke en kundige docenten.

Heldere duidelijke uitleg met genoeg ruimte voor het stellen van vragen of het voeren van een discussie.

| Gemeente Veldhoven

Leuke, leerzame cursus!

| Gemeente Veenendaal

Deze dag heeft mij veel meer duidelijkheid gegeven over GOW30. Ook goede feedback op een oefening die niet helemaal goed ging.

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building