Opleiding Gerichte Verkeersveiligheidsinspectie

 • 29-03-2023
 • Utrecht
 • 5 dagen
 • 4.950 (exclusief BTW)
 • Certificaat

InschrijvenHoud me op de hoogte

Algemeen

Om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal slachtoffers op de weg terug te dringen, laat Rijkswaterstaat haar (rijks)wegen systematisch en risicogestuurd beoordelen op verkeersveiligheidsaspecten. Zij sluit zich hierbij aan bij de Europese Richtlijnen op dit gebied (RISM-II).

De RISMII wetgeving kent een groter toepassingsgebied dan de RISMI. Naast de TEN-T-wegen is dit verder uitgebreid met de Autosnelwegen (G1/G2) en Autowegen (borden G3/G4). De Europese wetgeving is sinds december 2021 van kracht en wordt op dit moment vertaald naar de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook andere wegbeheerders dan Rijkswaterstaat moeten aan de slag met de instrumenten uit de Europese Richtlijn.

Deze opleiding richt zich op de Gerichte verkeersveiligheidsinspectie (G-VVI): een gerichte verkeersveiligheidsinspectie is een gericht onderzoek ter opsporing van gevaarlijke omstandigheden, gebreken en problemen die het risico op ongevallen en lichamelijk letsel verhogen, aan de hand van een bezoek ter plaatse aan een bestaande weg of een weggedeelte.

G-VVI’s moeten worden uitgevoerd door een deskundigenteam (bestaande uit minimaal 2 personen), waarvan minimaal één persoon een vakbekwaamheidscertificaat bezit na afronding van een examen.

Bent u een expert op gebied op veiligheid, ontwerp en human factors en wilt u zich laten certificeren tot inspecteur voor deze G-VVI’s? Dan is deze opleiding iets voor u.

Programma

Tijdens de lesdagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Aanleiding en toelichting
 • Kader en context van de Europese Richtlijn
 • Ervaring van een inspecteur
 • Human Factors
 • Ontwerprichtlijnen ASVV
 • Ontwerprichtlijnen RSW
 • Risico inschatting
 • Aanpak en uitvoering G-VVI
 • Werken aan een casus

Docenten

We hebben voor dit programma een gevarieerd, kundig en inspirerend docententeam samengesteld. De experts hebben allemaal rijke praktijkervaring.

Lesdata en locatie

Periode: 29 maart, 5 april, 12 april, 10 mei en 24 mei 2023

Lesdagen: De cursus bestaat uit 4 lesdagen en een examendag

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De doelgroep voor de opleiding bestaat uit deelnemers die werken bij (of voor) wegbeheerders die wegen hebben die onder de RISMII wetgeving vallen (RWS, Provincie en overige wegbeheerders). Deelnemers hebben als taak het uitvoeren van een G-VVI.

De opleiding is bedoeld voor (senior-)adviseurs op minimaal hbo-niveau met aantoonbare expertise op het gebied van veiligheid en ontwerp. U heeft ten minste vijf jaar relevante werkervaring.

Deelnemers van de cursus worden vooraf gevraagd een uitgebreid curriculum vitae aan te leveren, waarin zij aantonen aan bovenstaande beschrijving te voldoen. Duidelijk moet dus worden dat u minimaal 5 jaar werkervaring heeft waarvan minimaal 3 jaar met wegontwerp, óf verkeerskunde, óf verkeersveiligheid. Beschrijf welke ervaring u heeft met het analyseren of verbeteren van verkeersveiligheid.

Na aanmelding ontvangt u van ons een format waarin u uw CV kunt samenstellen.

Kosten

Kosten: € 4.950,- exclusief BTW

InschrijvenHoud me op de hoogte

Advies en informatie

Marjolein van de Nadort

Marjolein van de Nadort

Adviseur Capacity Building
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building