Opleiding Gerichte Verkeersveiligheidsinspectie

 • Voorjaar 2024
 • Utrecht
 • 5 dagen
 • 4.950 (exclusief BTW)
 • Certificaat

Algemeen

Om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal slachtoffers op de weg terug te dringen, laat Rijkswaterstaat haar (rijks)wegen systematisch en risicogestuurd beoordelen op verkeersveiligheidsaspecten. Zij sluit zich hierbij aan bij de Europese Richtlijnen op dit gebied (RISM-II).

De RISMII wetgeving kent een groter toepassingsgebied dan de RISMI. Naast de TEN-T-wegen is dit verder uitgebreid met de Autosnelwegen (G1/G2) en Autowegen (borden G3/G4). De Europese wetgeving is sinds december 2021 van kracht en wordt op dit moment vertaald naar de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook andere wegbeheerders dan Rijkswaterstaat moeten aan de slag met de instrumenten uit de Europese Richtlijn.

Deze opleiding richt zich op de Gerichte verkeersveiligheidsinspectie (G-VVI): een gerichte verkeersveiligheidsinspectie is een gericht onderzoek ter opsporing van gevaarlijke omstandigheden, gebreken en problemen die het risico op ongevallen en lichamelijk letsel verhogen, aan de hand van een bezoek ter plaatse aan een bestaande weg of een weggedeelte.

G-VVI’s moeten worden uitgevoerd door een deskundigenteam (bestaande uit minimaal 2 personen), waarvan minimaal één persoon een vakbekwaamheidscertificaat bezit na afronding van een examen.

Bent u een expert op gebied op veiligheid, ontwerp en human factors en wilt u zich laten certificeren tot inspecteur voor deze G-VVI’s? Dan is deze opleiding iets voor u.

Programma

Tijdens de lesdagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Aanleiding en toelichting
 • Kader en context van de Europese Richtlijn
 • Ervaring van een inspecteur
 • Human Factors
 • Ontwerprichtlijnen ASVV
 • Ontwerprichtlijnen RSW
 • Risico inschatting
 • Aanpak en uitvoering G-VVI
 • Werken aan een casus

Docenten

We hebben voor dit programma een gevarieerd, kundig en inspirerend docententeam samengesteld. De experts hebben allemaal rijke praktijkervaring.

Daarnaast is het KoVa van Rijkswaterstaat betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding.

Arjan de Waal

Arjan de Waal

Arjan de Waal is hoofdontwerper en gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor rijkswegennet bij Nobleo Bouw & Infra. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in verschillende ontwerpstadia, variërend van planstudie tot realisatie en fasering en is gespecialiseerd in het ontwerpen van autosnelwegen en wegen buiten de bebouwde kom. Voor de praktische toepassing van de richtlijnen maakt hij naast zijn kennis van de richtlijnen gebruik van een uitgebreide kennis van de mogelijkheden van de verschillende ontwerpsoftware.
Als verkeersveiligheidsauditor toetst hij als onafhankelijk deskundige ontwerpen en gerealiseerde weginfrastructuur op verkeersveiligheid.
Daarnaast is Arjan lid van de themagroep Kennis van de Vereniging Infra Ontwerp. Deze themagroep richt zich op het volgen van ontwikkelingen en het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van het verkeerskundige ontwerp van weginfrastructuur en de inpassing daarvan in de ruimtelijke omgeving.

Chantal Merkx

Chantal Merkx

Chantal Merkx is werkzaam bij Rijkswaterstaat binnen het vakgebied Human Factors als senior adviseur en docent. De interactie tussen mens en omgeving en de invloed daarvan op de uitvoering van de rijtaak staat in haar werk centraal. Verkeerspsychologische kennis en praktische handvatten kunnen je helpen de fysieke vormgeving en inrichting van het wegennet in iedere ontwerpfase te bekijken met een Human Factorsbril. Hierdoor kun je het gedrag van weggebruikers nog beter voorspellen en verklaren.

Patrick Broeren

Patrick Broeren

Patrick Broeren werkt als senior adviseur en technisch manager voor Arcadis Nederland. Daarnaast is hij gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor voor Rijkswegen. Patrick heeft 25 jaar ervaring op het gebied van wegontwerp en verkeersveiligheid. Hij is betrokken (geweest) bij diverse planstudies en contractvoorbereidingen van weginfra projecten. Veel van zijn projecten zijn voor Rijkswaterstaat en provincies, maar ook gemeentes en aannemers zijn opdrachtgevers. Patrick heeft ook diverse fundamentele onderzoeken uitgevoerd op het grensvlak tussen wegontwerp en verkeersveiligheid en bijdragen geleverd aan diverse ontwerprichtlijnen.

Lesdata en locatie

Periode: voorjaar 2024

Lesdagen: De cursus bestaat uit 4 lesdagen en een examendag

Locatie: Utrecht

Voor wie?

De doelgroep voor de opleiding bestaat uit deelnemers die werken bij (of voor) wegbeheerders die wegen hebben die onder de RISMII wetgeving vallen (RWS, Provincie en overige wegbeheerders). Deelnemers hebben als taak het uitvoeren van een G-VVI.

De opleiding is bedoeld voor (senior-)adviseurs op minimaal hbo-niveau met aantoonbare expertise op het gebied van veiligheid en ontwerp. U heeft ten minste vijf jaar relevante werkervaring.

Deelnemers van de cursus worden vooraf gevraagd een uitgebreid curriculum vitae aan te leveren, waarin zij aantonen aan bovenstaande beschrijving te voldoen. Duidelijk moet dus worden dat u minimaal 5 jaar werkervaring heeft waarvan minimaal 3 jaar met wegontwerp, óf verkeerskunde, óf verkeersveiligheid. Beschrijf welke ervaring u heeft met het analyseren of verbeteren van verkeersveiligheid.

Na aanmelding ontvangt u van ons een format waarin u uw CV kunt samenstellen.

Kosten

Kosten: € 4.950,- exclusief BTW

Reviews

| Provincie Limburg

Zeer goede en inhoudelijke opleiding

Een opleiding met veel lesstof, maar goed te doen.

Advies en informatie

Marjolein van de Nadort

Marjolein van de Nadort

Adviseur Capacity Building
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building