Post-mbo opleiding Verkeerskunde

 • 01-03-2024
 • Utrecht
 • 12 dagen
 • 4.850 (exclusief BTW)
 • Diploma

InschrijvenStudiegids aanvragen

Algemeen

De post-mbo opleiding Verkeerskunde zit vol. Wanneer u zich inschrijft, komt u op een wachtlijst. De volgende editie staat gepland vanaf 20 september 2024.

Bent u betrokken bij verkeersprojecten? Bijvoorbeeld als medewerker openbare ruimte of parkeerbeheer bij een gemeente? Als weginspecteur bij provincie of Rijkswaterstaat, of als werkvoorbereider bij een aannemer?

Heeft u een mbo opleiding afgerond en wilt u meer kennis over verkeer? Bijvoorbeeld omdat u betrokken bent bij de klachtenafhandeling van bewoners, of omdat u gevraagd wordt te bepalen wat de parkeerdruk is in een bepaalde straat? Wordt u gevraagd om verkeersbesluiten voor te bereiden of te bespreken met Politie? Of moet u bepalen welke verkeersmaatregelen er nodig zijn bij wegwerkzaamheden? Overlegt u over de omleidingsroutes?

Dan is deze opleiding wat u zoekt: in een half jaar tijd krijgt u aan de hand van een groot aantal praktijkgerichte lessen en opdrachten meer kennis over het vakgebied verkeerskunde. Daarnaast besteden we aandacht aan vaardigheden die u in de praktijk nodig heeft zoals probleemgericht werken én aan mondelinge en schriftelijke communicatie.

U kunt deze nieuwe inzichten en vaardigheden meteen toepassen in uw dagelijkse praktijk. U vergroot uw meerwaarde voor uw afdeling of bedrijf want u leert nog beter passende oplossingen te bedenken voor een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte. Door de verbreding van uw kennis ben u een nog betere gesprekspartner voor de beleidsmedewerkers. U wordt breder inzetbaar en vergroot daarmee uw netwerk binnen én buiten uw organisatie.

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het diploma “Post-mbo opleiding Verkeerskunde”. Dit diploma bewijst niet dat u een bepaald vastgesteld opleidingsniveau heeft behaald, maar moet worden gezien als een door het werkveld erkend diploma.

Programma

De opleiding is klassikaal. U gaat aan de slag met praktijkgerichte opdrachten zowel in de klas als op straat. Tijdens de lesdagen behandelt de docent de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten. U werkt met andere deelnemers uit het werkveld aan opdrachten, discussieert over de stof en deelt ervaringen. Door deze uitwisseling van kennis en ervaringen, leert u ook veel van elkaar.

De studiebelasting is gemiddeld 4 uur per week (naast het volgen van de lessen). U sluit een aantal leerblokken af met een individuele opdracht.

De volgende leerblokken staan op het programma:

 • Beheer en onderhoud
 • Parkeren
 • Tijdelijke maatregelen
 • Verkeersrecht/verkeersbesluiten
 • Verkeersontwerp
 • Verkeersonderzoek
 • Verkeersveiligheid
 • Verkeersmanagement
 • Verkeerslichten
 • Verkeersbeleid
 • Probleemgericht werken
 • Communiceren

U sluit de opleiding af met een eindpresentatie, waarin u over uw leerervaring verteld.

Docenten

Onze docenten werken allen in het verkeerskundige werkveld. Zij hebben gedegen vakkennis en zijn uitstekend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. 

Marjolein van de Nadort

Marjolein van de Nadort

Marjolein is verkeerskundige en werkt als senior adviseur in het team Capacity Building. Ze heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van lessen, cursussen en opleidingen. Voor diverse cursussen en opleidingen treedt ze op als docent. Marjolein werkt al jaren als kerndocent voor Politieacademie en heeft tientallen studenten begeleid bij hun stage of afstuderen. Ze is de projectleider van de post-mbo opleiding Verkeerskunde.

Alex van der Woerd

Alex van der Woerd

Alex van der Woerd is een verkeerskundige met brede oriëntatie, van parkeren en duurzame mobiliteit tot verkeersveiligheid. Sinds 2009 werkt Alex als zelfstandig adviseur met als belangrijke thema’s elektrische (deel)mobiliteit en parkeren. Alex heeft ruim tien jaar ervaring als docent in de Basiscursus Verkeerskunde bij DTV-Consultants en als docent Verkeersbeleid bij de NOVI Verkeersacademie.

Pleun Smits

Pleun Smits

Pleun is een ervaren adviseur op het gebied van ontwerp, fietsverkeer en verkeersveiligheid. Hij heeft veel ervaring in het adviseren binnen (integrale) ontwerprojectteams en daarnaast ook ervaring in beleidsmatige verkeersadvisering, waaronder het ontwikkelen van een risicogestuurde aanpak voor gemeenten. Pleun is tevens gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor

Rico Andriesse

Rico Andriesse

Rico’s passie is om voor een ingewikkeld en schier onmogelijk oplosbaar verkeersvraagstuk te komen met een simpele en creatieve oplossing. Duidelijk verpakt, goed onderbouwd.Hij heeft civiele techniek gestudeerd aan de TU van Delft met als afstudeerrichting verkeerskunde. Vanaf 15 februari 1997 werkt Rico als adviseur verkeer & ruimte. Voor het inhoudelijke thema Fiets is hij aanspreekpunt.

Rico’s werk bestaat uit het uitvoeren van projecten die te maken hebben met fietsverkeer, de vormgeving van infrastructuur en openbare ruimte. Daarnaast is hij betrokken bij advisering over de plaats van verkeer in de plannen voor ontwikkelingslocaties in stedelijke gebieden. Rico is gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor voor Duurzaam Veilig, ook gecertificeerd voor verkeersveiligheidsaudits op rijkswegen

Lars Nederlof

Lars Nederlof

Lars Nederlof is in 2011 afgestuurd als verkeerskundige aan de NHTV en heeft voor diverse overheidsinstanties gewerkt. Sinds 2018 is hij werkzaam bij Improva als verkeerskundige. Naast het reguliere werk geeft Lars als docent les in de vakken Verkeersrecht, Verkeersbesluiten en BABW voor wegbeheerders

Willem Buijs

Willem Buijs

Willem werkt sinds 1995 in EU-projecten, denk aan: FP4, FP5, FP6, FP7, H2020, IEE en Interreg. Zijn interessegebieden zijn strategie, management, netwerk, mobiliteit, openbaar vervoer, onderzoek, opleiden. De laatste jaren ligt Willems focus vooral op duurzame mobiliteit.

Jan Loopik

Jan Loopik

Jan is al meer dan 20 jaar bezig met tijdelijke verkeersmaatregelen, bij zowel de aannemer als bij de wegbeheerder en is inmiddels ook Veiligheidskundige. Hij was betrokken bij het opstellen van diverse delen uit de serie van CROW-publicatie 96. Jan is als Verkeersmanager werkzaam bij Dura Vermeer. Daarnaast is hij al jaren aan DTV en NOVI Verkeersacademie verbonden om cursussen op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen te verzorgen.

Hanneke Welten

Hanneke Welten

Een bovengemiddelde interesse in verkeerslichten en alles wat daarbij komt kijken sinds haar afstudeeronderzoek in 2001. Daarna begon Hanneke als projectmedewerker bij DTV Consultants in het team dat zich bezig hield met verkeersregelinstallaties en verkeersmanagement. Ze werkt daar nog steeds, maar dan als teamleider en senior adviseur. Het liefste is Hanneke bezig met het ontwerpen (COCON) en evalueren van verkeerslichtenregelingen, lesgeven en ondersteunen van wegbeheerders bij allerhande vragen. Hanneke heeft veel ervaring in uiteenlopende projecten, waaronder verschillende detacheringen en begeleiding van het Groene Golf Team (2008-2012). Als docent geeft ze les voor diverse cursussen van DTV Consultants en de opleiding Verkeerskunde van de NOVI Verkeersacademie. Daarnaast verzorgt ze incidenteel colleges op de Politieacademie. Cursisten waarderen haar enthousiasme, betrokkenheid en interactie.

Tom Steijvers

Tom Steijvers

Tom Steijvers werkt sinds november 2019 bij DTV Consultants als senior adviseur binnen het team Smart Mobility. Daarvoor was hij vanuit Vialis, een van de iVRI leveranciers, betrokken bij het commerciële traject van de uitrol van de iVRI en bij de ontwikkeling van het geschikt maken van de verkeersmanagementcentrale voor de iVRI. Vanuit zijn wegbeheerderstijd bij de gemeente Roermond is hij bekend met het beheren van VRI’s vanuit het perspectief van een wegbeheerder. Verder schrijft Tom op dit mee aan het Handboek Beheer iVRI, waarin alle extra beheeraspecten van een iVRI en bijbehorende acties en stappen beschreven worden.

 

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

De passie van Natalie Veenkamp is mensen en organisaties helpen ontwikkelen. Altijd gericht op een oplossing op maat die samen met de klant wordt ontworpen en die gericht is op direct resultaat in het werk. Daarnaast is Natalie gespecialiseerd in procesbegeleiding, waarbij ook dan mensen centraal staan.

Eddy Jongen

Eddy Jongen

Eddy zit al bijna 25 jaar in het parkeervak. Hij leerde het vak kennen bij Q-Park en is via diverse bedrijven en gemeentes terechtgekomen bij Kwirkey, waar hij nu ruim 2,5 jaar actief is als Key Professional. Ruim 10 jaar geleden is hij voor het eerst als docent ingeschakeld door DTV Consultants. Hij heeft sindsdien diverse keren als docent lesgegeven bij post MBO- en HBO-opleidingen op het gebied van parkeren en verkeer.

 

Pieter Ausema

Pieter Ausema

Per 1 oktober is Pieter werkzaam als Technisch Beheer Adviseur Infra bij de gemeente Almere. Hij is daar verantwoordelijk voor het beheer van de wegen en kunstwerken van de gemeente Almere.

Lesdata en locatie

Startdatum (12 dagen):  1 maart 2024
De post-mbo opleiding Verkeerskunde zit vol. Wanneer u zich inschrijft, komt u op een wachtlijst. De volgende editie staat gepland vanaf 20 september 2024

De opleiding wordt gegeven op 12 vrijdagen. De lessen zijn om de week, uitzondering zijn vakanties en/of feestdagen.

Lestijden: 09.30 tot 16.30 uur

Leslocatie: Utrecht

Voor wie?

Deelnemers aan de opleiding hebben een mbo-3 of mbo-4 opleiding afgerond. Als u geen mbo-opleiding heeft afgerond maar wel minimaal vijf jaar relevante werkervaring heeft of u heeft al langer dan vijf jaar een functie op het gevraagde niveau, bestaat toch de mogelijkheid om toegelaten te worden tot de opleiding.

De post-mbo opleiding is uitermate geschikt voor mensen die werken als medewerker verkeer, medewerker beheer, medewerker openbare ruimte, medewerker parkeerbeheer, weginspecteur, werkvoorbereider en andere uitvoerende functies bij een wegbeheerder of aannemer.

Twijfelt u of de opleiding bij u past? Neem dan contact met ons op!

Kosten

Lesgeld:  € 4.850,-, exclusief BTW.

Digitaal lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen, net als de lunch en koffie/thee.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen boeken, zoals CROW publicaties.

Reviews

| Gemeente Nieuwegein

Doen, collega heeft zich al aangemeld op mijn advies voor dit jaar, zegt voldoende.

Een goede basis om met verkeerskunde aan de slag te gaan. Je kan echt met dit diploma een baan krijgen

| Gemeente West Betuwe

Een leuke leerzame opleiding om meer verdiepende kennis te krijgen op verkeerskundig gebied.

| Zuid-Holland Bereikbaar

Ik had behoefte aan basiskennis over de verschillende onderdelen binnen de verkeerskunde, zodat ik mijn adviseurstaken beter kon uitvoeren.

| Gemeente Krimpen aan den IJssel

Een leuke en afwisselende opleiding, met docenten uit de dagelijkse praktijk dat maakt de opleiding zo compleet. Mooie locaties waar de opleiding gegeven word. Ga zo door!

| Gemeente Noordwijk

Interessante opleiding voor nieuwelingen in de branche verkeer. In een korte tijd veel basiskennis kunnen opslaan over uiteenlopende verkeerskundige onderwerpen. De bijeenkomsten worden gegeven door sterken en vakbekwame leerkrachten. Goede individuele begeleiding door de organisatie.

InschrijvenStudiegids aanvragen

Advies en informatie

Marjolein van de Nadort

Marjolein van de Nadort

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator