Parkeren; data als sturingsmechanisme

 • 26-05-2023
 • Utrecht
 • 1 dag
 • 920 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

Deze module is onderdeel van de cursus Post-hbo opleiding Parkeren

Algemeen

Veelal wordt er bij het maken van parkeerbeleid gestuurd op onderbuikgevoel: Wat zien we op straat gebeuren en hoe reageren mensen daarop? Parkeren is bij uitstek een onderwerp waar iedereen een mening over heeft en waarover de emoties hoog kunnen oplopen. Door gebruik te maken van (veelal beschikbare) parkeerdata kunnen we de discussies over parkeren “uit de emotie” en “in de ratio” brengen.
Dit klinkt eenvoudig, maar hoe maak je nu van (parkeer)data informatie? Met data maak je geen beleid, wel met informatie. En welke beleidsvragen spelen er rond parkeren die beantwoordt kunnen worden met deze informatie?
Dit doen we enerzijds op basis van een stuk theorie en anderzijds op basis van praktijkvoorbeelden.

Na het volgen van deze module bent u in staat om:

 • te weten welke relevante data beschikbaar is;
 • samenhang in te zien tussen verschillende soorten data;
 • te kunnen beredeneren welke data kan bijdragen aan het optimaliseren van het parkeerproduct zowel op uitvoerend/operationeel niveau als op beleidsniveau;
 • te kunnen anticiperen op toekomstig te vergaren data;
 • het praktisch kunnen toepassen van data als input voor parkeerbeleid.

Programma

 • Welke beleidsvragen spelen er rond parkeren?
 • In hoeverre zou data daar een rol bij kunnen spelen?
 • Herkennen van databronnen
 • Wat kun je met data?
 • Analyseren van data; hoe doe je dat op de juiste manier?
 • Hoe maak je van (parkeer) data informatie?
 • Welke informatie heb je nodig om te sturen op parkeerbeleid en om beleid te maken?
 • Hoe voorkom je een overkill aan data?
 • Hoe werkt het in de praktijk?

Docenten

Marc Moonen
Kwirkey

Marc Moonen

Kwirkey is het bureau van Marc Moonen en Dave Linssen. Met ruim 19 jaar zeer brede ervaring in de parkeerbranche is Marc Moonen een zeer betrokken partner voor grote en kleine parkeeradviezen en –trajecten/projecten. Steeds gericht op het optimaliseren van de exploitatie en het verbeteren van klanttevredenheid. De ervaring is onder andere opgedaan tijdens diverse functies bij parkeerexploitanten Q-Park, ParkKing en bouwbedrijf BAM GO-Park.
Als specialist houdt hij zich bezig met diverse vraagstukken: locatiestudies, haalbaarheidsstudies, exploitatieberekeningen, beheren en exploiteren van parkeervoorzieningen, ontwerp van parkeergarages, begeleiden van aanbestedingen en duurzaamheidsvraagstukken.

Gemma Schepers
Gemeente Amsterdam

Gemma Schepers

Lesdata en locatie

Lesdata (2 dagdelen): 26 mei en 9 juni 2023

Lestijden: 13.30 – 16.30 uur

Leslocatie: Utrecht

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. U heeft bij voorkeur al ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

U kunt de module(s) kiezen die bij uw functie passen. Als u parkeermanager bent of wordt, dan zijn alle modules voor u van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld losse module (2 dagdelen): € 920,-

(digitaal) lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Modules