Parkeren; aanbesteden

 • 21-03-2025
 • Utrecht
 • 1 dag
 • 920 (exclusief BTW)
 • Bewijs van deelname

Deze module is onderdeel van de cursus Post-hbo opleiding Parkeren

Algemeen

Na afloop van deze module bent u in staat om:

 • De aanbesteding ambtelijk te begeleiden (niet juridisch);
 • Een Nota van Inlichtingen te schrijven;
 • Te beredeneren welke aanbestedingsvorm gehanteerd kan worden;
 • Te beredeneren elke beoordelingsmethodiek gehanteerd kan worden;
 • Zich te verplaatsen in de aanbiedende partij;
 • Valkuilen te onderkennen;
 • Een uitvraag smart te maken;
 • In te schatten wanneer creativiteit van de markt gevraagd kan worden;
 • Creativiteit uit de markt toe te staan in een aanbesteding.

 

Programma

 • Aanbesteden van parkeerdiensten: verschillende aanbestedingsprocedures (zoals bijvoorbeeld van apparatuur, parkeerbeheer en coating);
 • Ambtelijk begeleiden van de aanbesteding;
 • Creativiteit, optimalisaties en innovaties uit de markt toe te laten;
 • Kijken naar het beste eindresultaat in plaats van naar een veilig aanbestedingsproces.

Docenten

Marc Moonen

Marc Moonen

Kwirkey is het bureau van Marc Moonen en Dave Linssen. Met ruim 19 jaar zeer brede ervaring in de parkeerbranche is Marc Moonen een zeer betrokken partner voor grote en kleine parkeeradviezen en –trajecten/projecten. Steeds gericht op het optimaliseren van de exploitatie en het verbeteren van klanttevredenheid. De ervaring is onder andere opgedaan tijdens diverse functies bij parkeerexploitanten Q-Park, ParkKing en bouwbedrijf BAM GO-Park.
Als specialist houdt hij zich bezig met diverse vraagstukken: locatiestudies, haalbaarheidsstudies, exploitatieberekeningen, beheren en exploiteren van parkeervoorzieningen, ontwerp van parkeergarages, begeleiden van aanbestedingen en duurzaamheidsvraagstukken.

Lesdata en locatie

Lesdata (2 dagdelen): 21 maart en 4 april 2025

Lestijden: 09.30 uur – 12.30 uur

Leslocatie: Utrecht

Voor wie?

De (losse modules van) de post-hbo opleiding Parkeren is (zijn) bedoeld voor beleidsmedewerkers (parkeren), parkeermanagers, parkeercoördinatoren, adviseurs, managers en facility managers werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, aannemers, vastgoedeigenaren, vastgoedeigenaren, parkeerexploitanten en grote bedrijven.

U moet beschikken over (minimaal) een hbo werk- en denkniveau. Parkeren is of wordt één van uw taken of uw hoofdtaak. U heeft bij voorkeur al ervaring in het werkveld verkeer en/of parkeren.

U kunt de module(s) kiezen die bij uw functie passen. Als u parkeermanager bent of wordt, dan zijn alle modules voor u van belang om als volwaardig parkeermanager aan de slag te kunnen.

Kosten

Lesgeld losse module (2 dagdelen): € 920,-

Inbegrepen: (digitaal) lesmateriaal en syllabi.

Niet inbegrepen: kosten voor eventueel aan te schaffen literatuur, zoals CROW publicaties.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Advies en informatie

Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building

Modules