iVRI in de praktijk: wegwijs in netwerken, privacy en security

  • 09-11-2023
  • Utrecht
  • 1,5 dag
  • 1.295 (exclusief BTW)
  • Bewijs van deelname

InschrijvenHoud me op de hoogte

Algemeen

Een YouTube video kan niet weergegeven worden omdat het gebruik van YouTube cookies niet is toegestaan.

   

 

In de afgelopen decennia is de beschikbaarheid van IT in voertuigen, de smartphone en de infrastructuur snel toegenomen. Er komen steeds meer nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit en duurzaamheid van het mobiliteitssysteem te verbeteren. De beschikbaarheid van real time gegevens en data is een belangrijke factor. Samen met IT-technologieën, communicatietechnologieën (zoals Wi-Fi) en rekenkracht stellen deze gebruikers, dienstverleners, voertuigen en wegbeheerders in staat betere en veiligere mobiliteitskeuzes te maken.

Het is uiteindelijk de verkeerskundige die hiermee aan de slag moet. Traditionele verkeersobjecten gaan nu data ontvangen, verwerken, generen en delen. De VRI is een intelligente VRI geworden (de iVRI). Nieuwe diensten zoals MaaS en connected voertuigen gaan meer data nodig hebben en gebruiken (denk aan actuele maximum snelheden, dienstregeling openbaar vervoer en halte-informatie).

Het is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder om te zorgen dat data en verbindingen van een iVRI veilig en betrouwbaar zijn en aan de privacy en security regelgeving voldoen. Maar hoe doe je dat?

Hoewel veel wegbeheerders en hun adviseurs, specialisten op het gebied van IT, privacy, data en security in dienst hebben – en deze betrekken bij dit soort ontwikkelingen – is het de uitdaging voor verkeerskundigen om – op zijn minst –basiskennis te hebben van deze onderwerpen. Deze cursus biedt deze basis en maakt de deelnemers wegwijs in data- en communicatienetwerken, privacy en security op het gebied van de iVRI. Op deze manier zijn zij een gesprekspartner en kunnen zij opdrachten en projecten op dit gebied goed aansturen/bijsturen.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus hebben de deelnemers basiskennis over data- en communicatienetwerken, privacy en security binnen de wereld van de iVRI zodat ze in staat zijn een goede gesprekspartner te zijn voor de andere partijen. Ook kunnen zij hierdoor opdrachten en project op het gebied van data- en communicatienetwerken, privacy en security beter aansturen of bijsturen.

  • Kennen belang van een goede beveiliging van (publieke) beheerobjecten zoals de iVRI.
  • Kennen basisbegrippen.
  • Als ‘verkeerskundige’ gesprekspartner kunnen zijn met IT, privacy, en security professionals.
  • Kunnen aanwijzen van kritische plekken in iVRI projecten waarop gelet moet worden wat betreft: data, privacy, security en ICT.

Programma

Het programma bestaat uit drie dagdelen waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

Dagdeel 1 (online):
• Basisbegrippen en positionering van de iVRI in de werkpraktijk van verkeerskundigen
• Data en standaarden binnen de iVRI
• Inkoopvoorwaarden en aansprakelijkheid (BIO, GIBIT, gecertificeerde producten)
• Privacy en Security (AVG, verwerkersovereenkomsten, TLS, ISO)

Dagdeel 2 (op locatie):
• Toepassing van UDAP (configuratie iVRI, acteren op meldingen)
• Basisbegrippen over netwerken in iVRI land
• Basiskennis netwerken en techniek (IP adressen, subnetten, OSI model)
• Beveiliging van netwerken (firewall, VPN verbindingen, TLS

Dagdeel 3 (op locatie):
• Verschillen tussen typen netwerkmedia (modem, router)
• Netwerkontwerp en fabrikant specificieke configuraties
• Best practices in iVRI netwerken
• Uitwerken casussen eigen inbreng

Docenten

Tom Steijvers

Tom Steijvers

Tom Steijvers werkt sinds november 2019 bij DTV Consultants als senior adviseur binnen het team Smart Mobility. Daarvoor was hij vanuit Vialis, een van de iVRI leveranciers, betrokken bij het commerciële traject van de uitrol van de iVRI en bij de ontwikkeling van het geschikt maken van de verkeersmanagementcentrale voor de iVRI. Vanuit zijn wegbeheerderstijd bij de gemeente Roermond is hij bekend met het beheren van VRI’s vanuit het perspectief van een wegbeheerder. Verder schrijft Tom op dit mee aan het Handboek Beheer iVRI, waarin alle extra beheeraspecten van een iVRI en bijbehorende acties en stappen beschreven worden.

 

Jasper van Stijn

Jasper van Stijn

Jasper van Stijn; techneut in hart en nieren. Sinds puber (jaren 90) actief met netwerken, sinds 2006 werkzaam in het verkeersvakgebied. Begonnen bij een fabrikant van verkeersregelinstallaties op de afdeling voor verkeersregelingen. Doorgegroeid tot senior engineer. Sinds 2011 vrijwel exclusief actief binnen het netwerksegment van ons vakgebied waarbij ik in 2017 zelfstandig ondernemer ben geworden.

Lesdata en locatie

Lesdata en tijd:
9 november 2023 online (09.30 – 12.30 uur)
16 november fysiek (09.30 – 16.30 uur)

Locatie: Online en in Utrecht

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor professionals (adviseurs, medewerkers, projectleiders die inhoudelijk) bij de overheid en het bedrijfsleven die operationeel, beheersmatig aan de slag gaan om smart mobility projecten uit te voeren en te maken krijgen met situaties waarin verkeerskundige beheersobjecten smart of connected gemaakt worden. 

Kosten

Lesgeld: € 1.295,- exclusief BTW.

(digitaal) lesmateriaal en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Reviews

Nieuwe thema's die steeds belangrijker gaan worden. Deze cursus geeft een goed inzicht in deze complexe materie.

Goede informatie en praktijk gericht.

InschrijvenHoud me op de hoogte

Advies en informatie

Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Zwanet Verhoek

Zwanet Verhoek

Cursuscoördinator