Wat er speelt
Een andere verkeerskundige rol voor de Provincie Overijssel

Een andere verkeerskundige rol voor de Provincie Overijssel

De mobiliteit groeide en groeit nog steeds gestaag door, zowel op rijkswegen als op provinciale en gemeentelijke wegen. Dit betekent dat de provincie Overijssel een steeds belangrijkere rol speelt bij de verkeersveiligheid en doorstroming op de wegen in haar beheergebied. Er moest daarom in 2011 een slag worden gemaakt naar operationeel verkeersmanagement. Bijscholing voor betrokken medewerkers was daarbij gewenst.

De klant aan het woord

Producten & diensten

De experts