Cursus en opleiding

Wij helpen individuen, teams en organisaties met in kaart brengen van ontwikkelingskansen en behoeften. En vertalen dit naar de juiste training of opleiding.

Agenda educatie voorjaar 2018

Opleiding VRI technicus
Post-hbo opleiding Parkeermanager
Post-hbo opleiding Ontwerp hoofdwegen
Post-hbo opleiding Verkeerskunde
NOVI Verkeersacademie
Opleiding Verkeersregelkundige NG
Certificeringstraject Verkeersveiligheidsauditor rijkswegennet
Cursus wegwijs in de Verkeerskunde
Cursus BABW voor wegbeheerders
Cursus Verkeerskundig ontwerp

Wat er speelt
Een andere verkeerskundige rol voor de Provincie Overijssel

Een andere verkeerskundige rol voor de Provincie Overijssel

De mobiliteit groeide en groeit nog steeds gestaag door, zowel op rijkswegen als op provinciale en gemeentelijke wegen. Dit betekent dat de provincie Overijssel een steeds belangrijkere rol speelt bij de verkeersveiligheid en doorstroming op de wegen in haar beheergebied. Er moest daarom in 2011 een slag worden gemaakt naar operationeel verkeersmanagement. Bijscholing voor betrokken medewerkers was daarbij gewenst.

De klant aan het woord

Producten & diensten

De experts