Verkeersmanagement

Voor elk verkeersmanagement vraagstuk kijken we hoe we het verkeer slim in beschikbare tijd en ruimte kunnen verdelen. Wij sturen het verkeer optimaal over het wegennet afgestemd op uw beleidsdoelstellingen. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, leefbaarheid, minimaliseren uitstoot en doorstroming.

Met de komst van slimme verkeerslichten en andere databronnen in Nederland, kunnen wij uw beleid nog beter en toetsbaarder realiseren. Naast traditionele prioriteit kunnen andere verkeersdeelnemers eveneens prioriteit krijgen als het beleid of de (weers)situatie daar om vraagt. Bijvoorbeeld meer groen voor fietsers en voetgangers als het regent, of het verkeerslicht groen houden als er zwaar beladen vrachtauto’s aan komen. DTV Consultants staat voor succesvol en innovatief verkeersmanagement.

Verkeersmanagement advies door DTV Consultants

Beter Benutten & Beter Benutten Vervolg

Centraal in de Beter Benutten programma’s staat het verbeteren van de bereikbaarheid in de drukste regio’s in Nederland. In Beter Benutten Vervolg met Talking Traffic is de focus verlegd naar slimme mobiliteit om het wegennet optimaal te benutten. Binnen dit soort programma’s is DTV Consultants uw sparringpartner voor slimme en duurzame bereikbaarheidsmaatregelen.

Wat is uw verkeersmanagement vraagstuk? Wij denken graag met u mee.

Uw partner in slimme mobiliteit

Slimme mobiliteit is voor ons het slim inrichten en gebruiken van het wegennet, het slim verdelen van beschikbare tijd en het slim gebruiken van nieuwe beschikbare verkeersgegevens. DTV Consultants kent als geen ander de succesfactoren van succesvol verkeersmanagement. Van analyse tot advies, van contract voorbereiden tot beoordelen, van simuleren tot ontwerpen, van testen tot evalueren. Dynamisch verkeersmanagement dat resulteert in de gewenste verkeersafwikkeling met oog voor de toekomst. Dat doen wij nooit alleen, maar altijd samen met u met een persoonlijke aanpak. U, of uw organisatie, wordt de beheerder van wat wij samen ontwikkelen en realiseren. Doel is dat u tevreden bent en wij er trots op terug kunnen kijken.

Wat er speelt
Nieuwe versie Cocon gepresenteerd tijdens Studiedag Verkeerslichten

Nieuwe versie Cocon gepresenteerd tijdens Studiedag Verkeerslichten

Tijdens de Studiedag Verkeerslichten is de nieuwe versie van Cocon – de software voor het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen – aan het publiek gepresenteerd. Tussen alle presentaties door werd door Hanneke Welten van DTV Consultants de nieuwe versie aangekondigd. De nieuwe functionaliteiten maken het voor de gebruiker een stuk makkelijker om verkeerslichtenregelingen te ontwerpen en berekenen. In een korte video kwamen de nieuwe functionaliteiten voorbij.

Actueel

Producten & diensten

De experts