Standaard protocol afhandeling ernstige verkeersongevallen

DTV Consultants heeft samen met wegbeheerders, slachtofferorganisaties en politie een standaard protocol ontwikkeld voor het afhandelen van (ernstige) verkeersongevallen. Aandacht voor slachtoffers en het voorkomen van nieuwe ongevallen staan hierin centraal. Financiers van het project zijn: Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, Interpolis en de gemeenten Tilburg, Alphen aan den Rijn en Velsen.

Het protocol beschrijft wat er moet gebeuren na een ernstig ongeval:

  • De slachtoffers en/of nabestaanden moeten de aandacht krijgen waar zij behoefte aan hebben;
  • De communicatie met de slachtoffers en/of nabestaanden, maar ook richting media, moet worden gestroomlijnd
  • De wegbeheerder moet zo snel mogelijk de betreffende verkeerssituatie analyseren, of dit laten doen;
  • De wegbeheerder moet op korte termijn de nodige quick-win maatregelen treffen;
  • Inzichten uit de analyse van de verkeerssituatie moeten worden gebruikt om ook andere locaties veiliger te maken en slachtoffers te voorkomen.

Inzetten van dit protocol helpt gemeenten de kans op ongevallen verder te verkleinen door gericht en gestandaardiseerd te handelen bij ernstige ongevallen. Dit past in een risico gestuurde aanpak.

Het protocol is met goed gevolg in een pilot getest in de genoemde gemeenten en is beschikbaar voor alle Nederlandse wegbeheerders. Naast het protocol zelf is er een blauwdruk voor implementatie beschikbaar, waardoor wegbeheerders het protocol daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen.

Vraag het protocol en de blauwdruk voor implementatie op bij Matthijs Hidding via m.hidding@dtvconsultants.nl