Register auditoren verkeersveiligheid onderliggend wegennet

Om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal slachtoffers op de weg terug te dringen, kunnen wegbeheerders de ontwerpen van nieuwe of reconstructies van bestaande wegen systematisch laten beoordelen op verkeersveiligheidsaspecten.

DTV Consultants verzorgt de training voor twee type auditoren, namelijk de verkeersveiligheidsauditoren voor het rijkswegennet en de verkeersveiligheidsauditoren voor het onderliggende wegennet. De verkeersveiligheidsaudits op het

rijkswegennet mogen alleen uitgevoerd worden door personen die door DTV Consultants gecertificeerd zijn.

In het onderstaand overzicht is een overzicht opgenomen van de gecertificeerde auditoren voor het onderliggende wegennet:

Verkeersveiligheidsauditoren werkzaam bij adviesbureaus
Dhr. R. Andriesse, Goudappel Coffeng BV
Dhr D. L. de Baan, Royal HaskoningDHV BV
Dhr. E. Bos, Sweco Nederland BV
Ing. P.J.M. van den Bosch, DTV Consultants BV
Dhr. N. Bouchiba, Nordinfra
Dhr. P.A.J. Bouman, Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs BV
Dhr. J. Brouwer, BonoTraffics BV
Dhr. M.E. Brust, Kragten
Ing. M.M.P. van Dijk, Aveco de Bondt
Ing. H. Godefrooij, DTV Consultants BV
Dhr. R.J.J. Gooijers, Antea Group
Mevr. M.P. van de Graaff, Witteveen + Bos
Ing. H.M.J. Groot, Goudappel Coffeng BV
Dhr. J.P. d’Haens, Juust
Ing. D.P.F. van der Heijden, RA Infra
Dhr. E. Hesselink, HTPP-Verkeer en Parkeren
Dhr. W. de Hoog, Kragten
Ing. P.J.P. Hommel, Rho adviseurs
Dhr. L. van der Hoogen, Bonotraffics
Dhr. J. Hus, Royal HaskoningDHV BV
Dhr. K. Jansen, Goudappel Coffeng BV
Dhr. F. Janssens, Kragten
Dhr. I. Johnston, Heijmans Infra
Ing. A.R. Jonker, DTV Consultants
Ing. T.J.C. Koolwaaij, Iv-Infra BV
Dhr. M. Kramer, Inspec Ingenieurs en Specialisten
Dhr. P.A. Kroeze, BVA Verkeersadviezen
Ing. J.E.W. Klein Gebbink, INFRANEA
Ing. J.J. van Liere, RoyalHaskoning DHV
Dhr. W.J.R. Louwerse, SWOV
Dhr. N. Molenaar, Molenaar Advies
Dhr. J.W. Mulder, Witteveen + Bos
Dhr. T.P. Nederlof, VerkeerNED
Dhr. F. Nijhof, Heijmans Integrale Projecten
Ing. O. van der Oord, RoyalHaskoning DHV
Mevr. Ing. D.L.U van Oss, ADVOSS Verkeersveiligheid
Dhr. D. Overkamp, Royal HaskoningDHV BV
Dhr. M.P. van Oosten, Arup
Ing. J. Punt, Advin
Dhr. D.A.M. Schoonen,Juist! Verkeersadvies BV
Dhr. M.V. Spoelder, Royal HaskoningDHV
Dhr. R. Snijders, Sweco Nederland B.V.
Dhr. P.W.M. Snoeren, Snoeren Verkeersconsultants
Dhr. R.E.M. Stevens, Sweco Nederland b.v.
Ing. J.F. Toxopeus, RoyalHaskoningDHV
Dhr. J.A.J. Vermeeren, VAGN
Ir. J. Verspuij, Witteveen + Bos
Ing. A.H.W. Vijfhuizen, Royal HaskoningDHV BV
Ir. P.H. Voorburg, BAM Infraconsult B.V.
Dhr. B.D. Vroon, Vroon Projectmanagement B.V. & Advies
Dhr. A. Walraad, Walraad Verkeersadvisering
Dhr. W. van der Wijk, Royal HaskoningDHV BV
Dhr. A.M. Wijkstra, Verkeer en Ruimte
Dhr. A.B. van der Woerd, Dutch Traffic Consult
Ing. H.W.M. van Zeijl, Goudappel Coffeng

 

Verkeersveiligheidsauditors werkzaam bij de overheid
Ing. R.W. van der Ark, Gemeente Den Haag
Dhr. P. Bauer, Gemeente Amsterdam
Ing. M. Beers, Gemeente Amsterdam
Dhr. J.A.H. van Boxtel, Gemeente Oisterwijk
Dr. Ir. L. Braimaister, Provincie Zuid-Holland
Ing. A.R.C. Buyck, gemeente Terneuzen
Dhr. R. van der Borght, gemeente Bergen op Zoom
Dhr. W.J.E. Dirks, Provincie Limburg
Dhr. G.J. van Eck, Provincie Gelderland
Dhr. I. Eenink Romanenkova, Werkorganisatie Duivenvoorde
Drs. R.A.P. Effting Msc., Gemeente Zoetemeer
Dhr. J.C. van Elderen, NHTV
Ir. M. El Faghloumi, Gemeente Amsterdam
Dhr. R.M.M. Fasen, Provincie Limburg
Dhr. H.C. Feij, Gemeente Goes
Ing. G.P.J. Fleuren, Provincie Gelderland
Ing. K.G. Gijsbrechts, Gemeente ’s-Hertogenbosch
Ing. H. Groenewegen, Gemeente Amsterdam
Dhr. N.J. Goss, Gemeente Culemborg
Drs. R. Isbrücker, Ingenieursbureau Den Haag
Dhr. W.T. Jorritsma, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Ing. J.J.P. Klaver, Gemeente Amsterdam
Dhr. P.J. Knepper, Gemeente Amsterdam
Ing. A.W. Kok, Gemeente Leidschendam-Voorburg
Mevr. M. Konijn, Gemeente Delft
Dhr. A.J.M. Kuijpers, Gemeente Eindhoven
Ing. B.J. Kooring, Gemeente Amsterdam
Dhr. E. Landman, Gemeente Soest
Ing. B. Lendfers, Gemeente Venlo
Ir. S.F. Linders, Gemeente Amsterdam
ing. M.A.A. Mulder, Gemeente Amsterdam
Dhr. E.M. Neelen, Gemeente Zaanstad
Ing. M.C. Nulle, Gemeente Amsterdam
Dhr. P.C.J. Oomen, Gemeente Nijmegen
Ing. M.J.W. Oost Indie, Gemeente Amsterdam
Ing. J.A.M. Peperkamp, Gemeente Amsterdam
Ing. W. Rappange, Gemeente Amsterdam
Dhr. P. Rensink, Provincie Gelderland
Dhr. D.P.A. Roelofs, Gemeente Nijmegen
Ing. P.S. Roskam, Provincie Utrecht
Ir. H. Schippers, Gemeente Rotterdam
Ing. E. van Schooten, Gemeente Purmerend
Drs. ing. D.I. Terpstra, Gemeente Amsterdam
Dhr. N.G. Uwland, Gemeente Rijswijk
Dhr. F. Vangeel, Lokale Politie Antwerpen
Ing. G.F. van de Ven, Gemeente Amsterdam
Dhr. P.J.M. Vissers, Gemeente Dordrecht
Ing. H.P. Waterlander, Gemeente Leeuwarden
Dhr. A. Wiersma, Gemeente Amsterdam
Dhr. B. Winkel, Gemeente Dordrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contactgegevens

Dhr. R. Andriesse

Goudappel Coffeng BV
Verkeersarchitectuur
Snipperlingsdijk 4
Postbus 161
7400 AD Deventer
T: 0570 – 66 62 22
M: 06 2016 11 645
E: randriesse@goudappel.nl

Expertise: Zeer ervaren verkeersveiligheidsauditor voor zowel het gemeentelijke wegennet als (grootschalige) infrastructuur buiten de bebouwde kom. Ook gecertificeerd voor het uitvoeren van veiligheidsaudits op het rijkswegennet. Speciale aandachtsvelden: fietsverkeer, ‘grijze wegen’, regionale stroomwegen, knooppunten en aansluitingen.

Ing. R.W. van der Ark

Gemeente Den Haag
Postbus 12655
2500 DP Den Haag
T: 06 5171 0526
E: richard.vanderark@denhaag.nl

Dhr. D.L. de Baan

Royal HaskoningDHV
Adviseur Verkeer en Vervoer
Postbus 8520
3009 AM Rotterdam
T: 088 – 348 91 34
M: 06 – 20 60 43 35
E: dirk.de.baan@rhdhv.com

Expertise: Vanaf de ontwikkeling van de verkeersveiligheidsaudit in Nederland betrokken. Vanaf 2001 docent van de basiscursus verkeersveiligheidsaudit en in 2012 en 2013 docent van de cursus Verkeersveiligheidsauditor op Rijkswegen (beide DTV Consultants). Vanaf 2012 ook gecertificeerd voor uitvoering van verkeersveiligheidsaudit op Rijkswegen. Sinds 2008 zijn verkeersveiligheidsaudits uitgevoerd binnen alle vier auditfasen. Onder andere naar de A2 passage Maastricht, A4 Delft-Schiedam, A7/N7 Zuidelijke ringweg Groningen, A9 omlegging Badhoevedorp, A12 Utrecht-Veenendaal, A15 Vaanplein-Europoort, A50 Valburg-Eewijk, A58 bij Goes, A73/A74 bij Venlo, A76 knooppunt Kunderberg, N18 Varsseveld-Enschede, N31 De Centrale As (Friesland), N57 Veere, N61 en N62 (Zeeland), N261 Tilburg-Waalwijk, rotondes (Noord-Holland, Limburg) en enkele binnenstedelijke projecten (Amsterdam, Delft, Dieren, Goes, Haarlem, Middelburg en Nijmegen) en in het buitenland (Jeddah Saoedi-Arabië). Zie voor actueel overzicht: http://ow.ly/X5Vtc

Dhr. P. Bauer

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

ing. M. Beers

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Dhr. R. van der Borght

Gemeente Bergen op Zoom

Expertise: Gemeentelijke en regionale veiligheidsplannen. Ongevallenanalyses gemeentelijk, provinciale en rijkswegen. Inrichting 30- en 60 km/h gebieden. Categoriseringsplannen. Evaluatiestudies verkeersveiligheid.

Dhr. E. Bos

Sweco Nederland BV
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T: 088 811 5014
E: erwin.bos@sweco.nl

Ing. P.J.M. van den Bosch

DTV Consultants B.V.
Postbus 3559
4800 DN Breda
T: 076 – 513 66 00
E: p.v.d.bosch@dtvconsultants.nl

Dhr. N. Bouchiba

Nordinfra
Postbus 1842
6201 BV Maastricht
T: 06 1856 5707
E: nordine@nordinfra.nl

Dhr. P.A.J. Bouman

Witteveen+Bos
Postbus 3465
4800 DL Breda
T: 076 – 523 33 75
E. paul.bouman@witteveenbos.com

Expertise: Sinds 2004 werkzaam bij Witteveen+Bos in de werkgebieden verkeersveiligheid en verkeersmanagement. Specialisatie in tijdelijke verkeerssituaties.

Dhr. J. Brouwer

Bono Traffics BV
IJsselkade 60
8261 AH Kampen
T: 06 3102 7940
E: jbrouwer@bonotraffics.nl

Dhr. M.E. Brust

Kragten
Postbus 14
6049 BN Roermond
T: 088 336 6333
E: mbr@kragten.nl

Ing. A.R.C. Buyck

Gemeente Terneuzen
Postbus 35
4530 AA Terneuzen
T: 0115 455 349
E: a.buyck@terneuzen.nl

Dhr. J.A.H. van Boxtel

Gemeente Oisterwijk
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk
T: 013 – 529 13 11
E: ronnie.van.boxtel@oisterwijk.nl

Dr. Ir. L. Braimaister

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG
T: (070) 441 62 77
E: l.braimaister@pzh.nl

Expertise: Ruime praktische ervaring als projectleider en verkeerskundige adviseur met wegontwerp en verkeersveiligheid in het kader van reconstructies, infrastructurele verbetermaatregelen en groot onderhoud van provinciale wegen in Zuid-Holland.

Ing. M.M.P van Dijk

Aveco de Bondt
Postbus 64
7450 AB Holten
T: 0548 515200
E: mvdijk@avecodebondt.nl

Dhr. W.J.E. Dirks

Provincie Limburg
Cluster Mobiliteit
Postbus 5700
6200 MA Maastricht
T: 06 2183 60 77
F: 043 – 389 80 99
E: wje.dirks@prvlimburg.nl

Dhr. G.J. van Eck

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
T: 026 359 9666
E: g.van.eck@gelderland.nl

Dhr. I. Eenink Romanenkova

Werkorganisatie Duivenvoorde
Postbus 59
2240 AB Wassenaar
T: 088 – 654 9382
E: ieenink@werkorganisatieduivenvoorde.nl

Drs. R.A.P. Effting Msc.

Gemeente Zoetemeer
Postbus 15
2700 AA Zoetemeer
T: 079-3469187
M: 0622445538
E: r.effting@zoetermeer.nl

Expertise: Tien jaar ervaring in verkeersveiligheidsadvisering. Opstellen verkeersveiligheids- en uitvoeringsplannen DV. Ontwerp ontsluitingsstructuren voor nieuwe woonwijken, waaronder VINEX-locaties Opstellen Richtlijnen en Normblad Duurzaam Veilig. Diverse verkeersveiligheidsaudit’s voor gemeenten.

J.C. van Elderen

NHTV Internationale Hogeschool Breda
Postbus 3917
4800 DX Breda
E: Elderen.J@nhtv.nl

Expertise: Ontwerpen en realiseren infrastructuur, herinrichting gebiedsontsluitingswegen. Opstellen en implementeren wegcategorisering. Inrichten 30-km/h-gebieden. Uitvoeren verkeersveiligheidsanalyses en monitoren van de maatregelen 1e fase Duurzaam Veilig. Evaluatie bromfiets op de rijbaan.

ir. M. El Faghloumi

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Dhr. R.M.M. Fasen

Provincie Limburg
Cluster Ontwikkeling
Postbus 5700
6200 MA Maastricht
T: 043 – 389 76 80
E: rmm.fasen@prvlimburg.nl

Expertise: Wegontwerp gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom. Adviseur voor categoriseringsprocessen en ontwerp van stroomwegen en erftoegangswegen.

Ing. G.P.J. Fleuren

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
T: 026 3598 472
E: g.fleuren@gelderland.nl

Dhr. L.G.H. Fortuijn

Provincie Zuid-Holland
Dienst Beheer Infrastructuur
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T: 070 – 441 63 63

Expertise: Strategisch beleidsadviseur. Sinds 1997 werkzaam op het gebied van verkeersveiligheid en verkeerstechniek. Is betrokken geweest bij de vertaling van het concept Duurzaam Veilig naar concrete vormgeving. Opzet van kosteneffectiviteitstudies van infrastructurele projecten. Adviseur op het gebied van verkeerstechnische vormgeving.

Dhr. H.C. Feij

Gemeente Goes
Afdeling Omgeving en Economie, Cluster Verkeer
T.a.v. Dhr. H.C. Feij
Postbus 2118
4460 MC Goes
T: 0113 249 675
E: h.feij@goes.nl

Ing. K.G. Gijsbrechts

Gemeente ’s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ’S-HERTOGENBOSCH
T: 073 615 9174
E: k.gijsbrechts@s-hertogenbosch.nl

Ing. H. Godefrooij

DTV Consultants B.V.
Postbus 3559
4800 DN Breda
T: 076 – 513 66 00
E: h.godefrooij@dtvconsultants.nl

Expertise: DTV Consultants is een ambitieus en innovatief onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van verkeer en mobiliteit en is tevens dé praktijkopleider voor het verkeerskundige werkveld. Hans Godefrooij werkt als senior adviseur bij DTV Consultants aan projecten op het gebied van fietsen en lopen, verkeersveiligheid en parkeren. Daarnaast is hij docent binnen de cursus Verkeersveiligheidsaudits en voor diverse andere cursussen van DTV Consultants. Hij heeft diverse verkeersveiligheidsstudies uitgevoerd met betrekking tot rotondes, fiets- en voetgangersoversteken, fietsvoorzieningen, nieuwe woonwijken, schoolomgevingen en gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom en is auteur van onder andere de Fietsberaad-publicaties over “Fietsen in voetgangersgebieden” en “Fietspad of parallelweg”.

Dhr. R.J.J. Gooijers

Antea Group
Postbus 40
4900 AA Oosterhout
T: 0162 487 000
E: roel.gooijers@anteagroup.com

Dhr. N.J. Goss

Gemeente Culemborg
Postbus 136
4100 AC Culemborg
T: 0345 – 47 77 00
E: n.goss@culemborg.nl

Mevr. M.P. van de Graaff

Witteveen+Bos
Postbus 233
7400 AE Deventer
T: 0620701889

Expertise: Ruim 15 jaar werkzaam als verkeerskundig adviseur op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en locatiebereikbaarheid. De afgelopen jaren heeft zij meerdere verkeersveiligheidsaudits uitgevoerd, waaronder een audit voor de ombouw van een verkeersplein naar een kruispunt met verkeerslichten. Extra aandachtspunten hierbij waren de tram en de trampassagiers. Daarnaast heeft zij audits uitgevoerd voor enkelstrooks- en meerstrooksrotondes. In projecten is zij is analytisch, sterk onderlegd en kiest zij voor een pragmatische aanpak.

Ing. H. Groenewegen

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Ing. H.M.J. Groot

Goudappel Coffeng BV
Postbus 161
7400 AD Deventer
T: 06 5158 1839
E: hgroot@goudappel.nl

Dhr. J.P. d’Haens

Juust
Goessestraat 19
4421 AD Kapelle
M: 0628637530
E: jan@juustdaarom.nl

Dhr. L. van der Hoogen

Bonotraffics bv
IJsselkade 60
8261 AH Kampen
T: 038 3371 720
E: Lvanderhoogen@bonotraffics.nl

Ing. P.J.P. Hommel

Rho adviseurs
Delftseplein 27b
3013 AA Rotterdam
T: 010 – 201 86 39
E: hanno.hommel@rho.nl

Ing. D.P.F. van der Heijden

RA Infra
Den Dries 4
5552 CL Valkenswaard
T: 040 207 6163
M: 06 4113 4966
E: d.vanderheijden@rainfra.nl

Dhr. W. de Hoog

Kragten
Postbus 14
6040 AA Roermond
T: 088 336 6333
E: wdh@kragten.nl

Dhr. E. Hesselink

HTTP-Verkeer en Parkeren
Postbus 426
3990 GE HOUTEN
T: 030 63 75 010
M: 06 1377 2545
E: info@http.nl

Expertise: Hij werkt in Nederland en internationaal als Senior Adviseur/ Consultant op het gebied van verkeersveiligheid en parkeren voor overheden, instellingen, architecten, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars, aannemers, etc. Als docent betrokken bij (opzet, uitvoering en evaluatie van) methoden, cursussen, opleidingen, trainingen en workshops, zoals voor de Handleiding Aanpak Gevaarlijke Situaties, Accident Investigation Prevention (AIP), Road Safety Audits (RSA), Safety Performance Indicators (SPI), Handboek Toegankelijkheid (PED/DDA-) Audits, Conflict-Obervation-Methoden en Prevention Techniques. Hij is grondlegger van Gemeentelijke VerkeersVeiligheidsPlannen en workshops Duurzaam Veilig, heeft vele plannen opgesteld en studies/Audits gedaan naar oversteeksituaties, situaties voor langzaam verkeer- en gehandicapten, woonwijken, bedrijventerreinen, Parkeergarages, Schoolomgevingen en effecten van (tijdelijke) maatregelen bijvoorbeeld bij Werk in Uitvoering.

Dhr. J. Hus

Royal HaskoningDHV BV
George Hintzenweg 85
Postbus 8520
3009 AM Rotterdam
T: 010 – 443 36 56
F: 010 – 443 36 88
E: johannes.hus@rhdhv.com
Expertise: Sinds 2000 adviseur op het gebied van verkeer- en verkeersveiligheidsvraagstukken voor bestaande en nieuwe infrastructuur. Oud-consulent van het Infopunt Duurzaam Veilig Verkeer. Docent cursus ‘Safe Road design’ en ‘Road safety Audits’ in het kader van Partners for Roads. Uitgevoerde audits binnen de verschillende auditfasen zijn onder andere A12 Utrecht-Veenendaal, A15 Vaanplein-Europoort, A58 bij Goes, Knooppunt Kunderberg (A79/A76), N57 Middelburg – Vrouwenpolder en enkele binnenstedelijke situaties (Delft, Amsterdam, Middelburg).

Drs. R. Isbrücker

Ingenieursbureau Den Haag

Dhr. K. Jansen

Goudappel Coffeng
Postbus 161
4700 AD Deventer
T: 070 – 3053080 / 06 – 53576316
E: kjansen@goudappel.nl

Dhr. F. Janssens

Kragten
Postbus 14
6040 AA Roermond
T: 088 336 6333
E: fj@kragten.nl

Expertise: Inbrengen van verkeersveiligheid in verkeerskundige projecten t.b.v. een Duurzaam Veilig verkeerssysteem.

Dhr. I. Johnston

Heijmans Infra
Postbus 47
5240 AA Rosmalen
T: 073 – 543 5812 / 06 – 2114 2097
E: ijohnston@heijmans.nl

Ing. A.R. Jonker

DTV Consultants
Postbus 3559
4800 DN Breda
T: 076 – 5136641
E: a.jonker@dtvconsultants.nl

Expertise: Arno Jonker werkt als verkeerskundig adviseur en projectleider voor DTV Consultants. DTV Consultants is een ambitieus en innovatief onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van verkeer en mobiliteit en is tevens dé praktijkopleider voor het verkeerskundige werkveld. Arno heeft ruime ervaring op het gebied van verkeersadvisering voor diverse overheden. Zijn specialisaties zijn met name verkeersveiligheid en parkeren. Naast adviseur is hij tevens docent voor verschillende cursussen binnen DTV Consultants.

Dhr. W.T. Jorritsma

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Postbus 66
2501 CB DEN HAAG
T: 070 544 5254
E: w.jorritsma@mrdh.nl

Ing. J.J.P. Klaver

Gemeente Amsterdam
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 06 – 1190 5781
E: j.klaver@amsterdam.nl

Ing. J.E.W. Klein Gebbink

INFRANEA
Biesboschhaven Noord 12
Werkendam 4251 NL
T: + 32 3 294 90 25
E: joost.klein.gebbink@gmail.com

Dhr. P.J. Knepper

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau Amsterdam
Frankemaheerd 12
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
T: 020 – 650 16 67
F: 020 – 650 16 00

Expertise: Senior Verkeersadviseur/ontwerper. Sinds 1978 werkzaam op gebied van de verkeersveiligheid in de gemeentes Den Haag en Amsterdam. Stedenbouwkundige AvB.

Ing. A.W. Kok

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 1005
2260 BA VOORBURG
T: 070 300 8909
E: a.kok@leidschendam-voorburg.nl

Mevr. M. Konijn

Gemeente Delft
Postbus 78
2600 ME DELFT
T: 015 219 7378
E: mkonijn@delft.nl

Ing. T.J.C. Koolwaaij

Iv-Infra BV
Postbus 135
3360 AC Sliedrecht
T: 088 – 943 3200
E: t.j.c.koolwaaij@iv-infra.nl

Ing. B.J. Kooring

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Dhr. M. Kramer

Inspec Ingenieurs en Specialisten
T.a.v. Dhr. M. Kramer
Emoeweg 5A
8218 PC Lelystad

Dhr. P. Kroeze

BVA Verkeersadviezen
Stationsplein 6
8011 CW Zwolle
T: 038 – 460 67 47
E: p.kroeze@bvaverkeer.nl

Expertise: Projectleider diverse CROW-publicaties op het gebied van Duurzaam Veilig Verkeer. Projectleider van onder andere categorisering provincie Groningen, Flevoland, Zuid-Oost Fryslan en groot aantal gemeenten. Diverse gemeentelijke en regionale veiligheidsstudies en onderzoeken (onder andere 60 km/h-gebieden, AVOC-studies, Indicatief Maatregelenpakket Verkeersveiligheid Flevoland 2002-2010, Oversteekveiligheid van fietsers). Projectleider van delen van het Handboek Wegontwerp, waaronder Basiscriteria. Auteur van o.a. de Handleiding Startprogramma Duurzaam Veilig, de Ontwerpwijzer Fietsverkeer en de onderdelen Duurzaam Veilig in het ASVV.

Dhr. A.J.M. Kuijpers

Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN
T: (040) 238 62 69
E: a.kuijpers@eindhoven.nl

Dhr. E. Landman

Gemeente Soest
Postbus 2000
3760 CA Soest
T: 035 – 6093735
E: e.landman@soest.nl

Ing. B. Lendfers

Gemeente Venlo
Afdeling Openbare Werken
Team Verkeer
Postbus 3434
5902 RK Venlo
T: 077 – 359 61 96

Expertise: heeft ervaring opgedaan als verkeerscoördinator van de gemeente Schinnen en projectleider van gemeente Nuth. Relevante projecten zijn ondermeer:
– Verkeersarrangement kruispunt Dorpsstraat/Stationsstraat Schinnen 2003
– Verkeersarrangement kruispunt Kerkstraat-Steenakkerweg-Bekkerveldweg Doenrade 2004
– Verkeersveiligheid en infra Brede School Schinnen 2009
– Verkeersveiligheid en infra Centrumplan Schinnen 2009
– Verkeersveiligheid en infra Brede School Schimmert 2010
– Verkeersveiligheidsplan Nuth 2010-2015 (projectleider gemeente Nuth).

Ing. J.J. van Liere

RoyalHaskoning DHV
Postbus 1132
3800 BC Amersfoort
T: 06 5424 5151
E: jan.van.liere@rhdhv.com

Ir. S.F. Linders

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Dhr. W.J.R. Louwerse

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Postbus 93113
2509 AC DEN HAAG
T: 070 – 317 33 12
E: Robert.Louwerse@swov.nl

Expertise: Onderzoeker Verkeerskundig Ontwerp en Verkeersveiligheid. Lid van het SWOV team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen.Participeert in onderzoek naar Road Safety Audits.

Dhr. N. Molenaar

Molenaar Advies
J.J. Allanstraat 268b
1551 RS Westzaan
T: 06 4165 8323
E: nico@molenaar-advies.com

Dhr. J.W. Mulder

Witteveen+Bos
Postbus 186
8440 AD Heerenveen
T: 0513 – 61 18 00
F: 0570 – 69 73 44
E: jan.willem.mulder@witteveenbos.com

Ing. M.A.A. Mulder

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Dhr. T.P. Nederlof

VerkeerNED
Trompstraat 23
3361 VW Sliedrecht
T: 06-22089864
E: info@verkeerned.nl

Expertise: Duurzaam Veilig Verkeer, wegontwerp, verkeersveiligheid. Ruime (gemeentelijke) ervaring van beleid tot beheer.

Ing. E.M. Neelen

Gemeente Zaanstad
Postbus 2000
1500 GA Zaandam
T: 075 -681 6544
E: e.neelen@zaanstad.nl

Expertise: Ruime werkervaring als verkeerskundige bij gemeente Amsterdam en Zaanstad. Maken van herinrichtingsontwerpen. Advisering bij stedenbouwkundige projecten. Behandelen van klachten en vezoeken van bewoners.

Ing. M.C. Nulle

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Dhr. F. Nijhof

Heijmans Integrale Projecten B.V.
Postbus 37
5240 AA Rosmalen
T: 06 – 25 27 95 38
E: fnijhof@heijmans.nl

Dhr. P.C.J. Oomen

Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
E: p.oomen@nijmegen.nl

Ing. O. van der Oord

RoyalHaskoning DHV
Postbus 2081
1500 GB ZAANDAM
T: 06 4613 6173
E: oscar.van.der.oord@rhdhv.com

Ing. M.J.W. Oost Indie

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Ing. D.L.U van Oss

ADVOSS Verkeersveiligheid
Vijverhofstraat 181
3032 SM Rotterdam
T: 06 1536 3616
E: advoss2005@hetnet.nl

Ing. D. Overkamp

Royal HaskoningDHV B.V.
Laan 1914 35
3818 EX Amersfoort
Postbus 1132
3800 BC Amersfoort
T: 033 – 468 28 91
M: 06 5195 5475
E: domien.overkamp@rhdhv.com

Expertise: Senior adviseur met ruim 35 jaar ervaring. Zijn kennis en ervaring hebben vooral betrekking op verkeerstechniek, verkeersveiligheid en ontwerp van weginfrastructuur. Veel richtlijnen, aanbevelingen en brochures over ontwerp en inrichting van weginfrastructuur binnen en buiten de bebouwde kom zijn door hem samengesteld in opdracht van Rijkswaterstaat en CROW. Ook onderzoek naar de effecten van infrastructurele maatregelen, ongevallenanalyses en evaluatiestudies zijn uitgevoerd. Als docent was hij betrokken bij de organisatie en de uitvoering van (meerdaagse) trainingen en cursussen in binnen- en buitenland. Domien Overkamp is vanaf het begin (2001) bij de ontwikkeling van de verkeersveiligheidsaudit in Nederland betrokken. Aansluitend zijn diverse audits uitgevoerd in opdracht van gemeenten, onder anderen Nijkerk, Amersfoort (3x), Zeist en Velzen. Nadat het Europees Parlement in 2008 de richtlijn voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur vaststelde, heeft hij in aansluiting hierop het ‘Voorschrift Verkeersveiligheidsaudit; Voorwaarden, proces en uitvoering’ (RWS/DVS, 19 januari 2011) samengesteld. In de afgelopen jaren heeft hij diverse audits op provinciale en rijkswegen uitgevoerd: A9 Omlegging Badhoevedorp (VVA1), A4 Delft – Schiedam (VVA1), N18 Varsseveld – Enschede (VVA1), De Centrale As N356 (VVA1), A73 toerit Koninginnelaan Roermond (VVA2), N62 gedeelte A58 – N254 (VVA1), A76 aansluiting Buitenring Parkstad Limburg (VVA1), A2 Traverse Maastricht VVA1 en VVA2) en A74 (VVA3).

Dhr. M.P. van Oosten

Arup
Naritaweg 118
Postbus 57145
1040 BA Amsterdam
www.arup.com
T: +31 20 305 8500
M: +31 6 30 90 56 31
E: martin.van-oosten@arup.com

Expertise: senior adviseur verkeer en vervoer en verkeersveiligheidsauditor voor gemeentelijk en regionale/provinciale weginfrastructuur.

Ing. J.A.M. Peperkamp

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Ing. J. Punt

Advin
Postbus 437
2130 AK Hoofddorp
T: 06 4298 67 42
E: job.punt@advin.nl

Ing. W. Rappange

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Dhr. P. Rensink

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
T: 06 5280 1612
E: p.rensink@gelderland.nl

Dhr. D. Roelofs

Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
T: 024- 329 2742
E: d.roelofs@nijmegen.nl

Ing. P.S. Roskam

Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
T: 06 2112 4598
E: peter.roskam@provincie-utrecht.nl

Ir. H. Schippers

Gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
M: 06 1927 1292
E: h.schippers@rotterdam.nl

Dhr. D.A.M. Schoonen

Juist! Verkeersadvies en gemeente Goes
Postbus 2118
4460 MC Goes
M: 06-46608219
E: dschoonen@hotmail.com

Ing. E. van Schooten

Gemeente Purmerend
Postbus 15
1440 AA Purmerend
T: 0299 452 381
E: e.v.schooten@purmerend.nl

Dhr. R. Snijders

Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE DE BILT
T: 088 – 811 6077
M: 06 – 1091 5875
E: rene.snijders@sweco.nl

Expertise: verkeerskundig adviseur / senior ontwerper met 25 jaar ervaring op het gebied van integrale ontwerpopgaven en verkeersveiligheidsvraagstukken

Dhr. P.W.M. Snoeren

Snoeren Verkeersconsultants
Norgerveste 5
332 RX Nieuwegein
T: 030 – 630 07 72
F: 030 – 630 07 71
E: snoeren.verkeer@planet.nl

Expertise: Diverse verkeersveiligheidsanalyses, bijvoorbeeld RWS Zeeland RW 61, Amsterdam Bijlmer, Zoeterwoude.

Dhr. M.V. Spoelder

Royal Haskoning DHV
Postbus 80007
5616 VB Eindhoven
E: elvin.spoelder@rhdhv.com

Dhr. R.E.M. Stevens

Sweco Nederland BV
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T: 088 811 5167
E: rudy.stevens@sweco.nl

Drs. ing. D.I. Terpstra

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Ing. J.F. Toxopeus

RoyalHaskoningDHV
Chopinlaan 12
9722 KE GRONINGEN
T: 088 348 5346
E: joost.toxopeus@rhdhv.com

Dhr. N.G. Uwland

Gemeente Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK
T: 070 326 1130
E: nuwland@rijswijk.nl

Dhr. F. Vangeel

Verkeerspolitie Antwerpen
Directie Regio- en Fenomeenpolitie
Kievitplein 20
2018 Antwerpen – België
T: +32 3 338 12 51
E: frank.vangeel@politie.antwerpen.be

Ing. G.F. van de Ven

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Dhr. J.A.J. Vermeeren

VAGN (eigen bedrijf en tevens werkzaam bij de gemeente Rotterdam)
Postbus 185
5100 AD DONGEN
T: (06) 11 01 02 30
E: jaj.vermeeren@vagn.nl
W: www.vagn.nl

Expertise: Ruim 20 jaar werkervaring in het vakgebied bij overheid en adviesbureaus op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersadvies, wegontwerp, verkeersmanagement en projectleiding. Sinds 2013 gecertificeerd auditor voor niet-rijkswegen. Beschikt over specifieke kennis voor (groot-)stedelijke omgevingen en haven- en industriegebieden en juridische achtergronden.

Ir. J. Verspuij

Witteveen+Bos
Postbus 12205
1100 AE Amsterdam
T: 020 – 312 60 60
M: 06-10265298
E: jan-auwke.verspuij@witteveenbos.com

Expertise: projectleider en specialist in verkeersveiligheid, wegontwerp en verkeersstudies. Verkeersveiligheid: gespecialiseerd in wegen buiten de bebouwde kom en snelwegen (auditor A58 Sint-Annabosch – Galder, auditfase 1). Wegontwerp: opstellen, onderbouwen en toetsen van wegontwerpen, vooral provinciale wegen en snelwegen. Verkeersstudies: verkeerssimulaties en analyse/rapportage. Verder als auteur betrokken geweest bij opstellen van richtlijnen/publicaties, waaronder de ROA 2014, ROA-VIB 2015 en het Handboek CIA 2010. Projectleider: wegontwerp A10 ZuidasDok, diverse reconstructies provinciale wegen, HOV-busbanen.

Ing. A.H.W. Vijfhuizen BA

Royal HaskoningDHV B.V.
Postbus 1132
3800 BC AMERSFOORT
T: (088) 348 27 18
E:arie.vijfhuizen@rhdhv.com

Dhr. P.J.M. Vissers

Gemeente Dordrecht
Parkeermanager
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
T: 078 – 770 4938
E. pjm.vissers@dordrecht.nl

Expertise: Tien jaar werkervaring. Docent Basiscursus verkeersveiligheid, analyse technieken. Samenstellen infopuntbrochure Sobere inrichting 30- en 60 km/uur gebieden. Diverse verkeersveiligheidsplannen en analyse in relatie tot ontwerpen. Diverse Verkeersveiligheidsaudit’s voor gemeenten. Ontwikkeling cursus Duurzaam Veilig, Reggio Emilia, Italië.

Ir. P.H. Voorburg

BAM Infraconsult B.V.
Postbus 268
2800 AG GOUDA
T: (0182) 59 05 10
M: 06-31944190
E: p.voorburg baminfraconsult.nl

Expertise: veel ervaring met het ontwerpen en beoordelen van tijdelijke situaties (werk in uitvoering), zowel op autosnelwegen als op het onderliggend wegennet binnen- en buiten de bebouwde kom. Ook definitieve ontwerpen geaudit, waaronder de Stadsbaantunnel Leidsche Rijn.

Dhr. B.D. Vroon

Vroon Projectmanagement & Advies B.V
T: 06 1829 6029
E: infra@basvroon.nl

Dhr. A. Walraad

Walraad Verkeersadvisering
Distelvlinderberm 88
3994 WT Houten
T: +31 6 5476 4813
E:walraad@walraad.nl

Ing. H.P. Waterlander

Gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
T: 058 233 2387
E: hein.waterlander@leeuwarden.nl

Dhr. A. Wiersma

Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
T: 020-255 1550
E: info.rd@amsterdam.nl

Dhr. W. van der Wijk

Royal HaskoningDHV B.V.
T.a.v. Ing. W. van der Wijk
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
T: 088 – 348 6748
M: 06 1091 4420
E: wim.van.der.wijk@rhdhv.com

Expertise: Ruim 20 jaar als adviseur actief in de werkvelden verkeersveiligheid en wegontwerp. Beleid-, studie- en ontwerpopdrachten uitgevoerd voor alle bestuurslagen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). Internationaal verkeersveiligheidstrainingen verzorgd (inhoud en organisatie), onder andere een vierweekse training voor trainers van verkeersveiligheidsauditoren in Bulgarije, inclusief afsluitende examinering. Coauteur van Manual Roundabouts. Recent uitgevoerde audits in Nederland betreffen N61 (Zeeland), knooppunt Kunderberg A76/A79 (Limburg) en verbreding A12 Utrecht – Veenendaal (Utrecht).

Dhr. A.M. Wijkstra

Verkeer en Ruimte
Hooivaartsweg 1
8449 EA Terband
M: 06 – 16 94 31 00
E: verkeerenruimte@kpnmail.nl

Expertise: Adviseur op het gebied van verkeersveiligheids- en ontwerpvraagstukken met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte. Meer dan 20 jaar ervaring bij zowel de gemeentelijke overheid als bij adviesbureau’s als specialist: “inpassing van de verkeersvraag in de openbare ruimte” zowel voor bestaande en nieuwe situaties waarbij verkeersveiligheid centraal staat. Docent cursus ‘Safe Road design’ die in kader van Partners for Roads wordt gegeven aan de nieuwe EU-lidstaten.

Dhr. B. Winkel

Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Expertise: Ruimt 10 jaar verkeerskundige werkervaring, voornamelijk gerelateerd aan verkeersontwerp, verkeersveiligheid, verkeersstructuren en evaluatiestudies. Ontwikkeling van workshops Duurzaam Veilig. Opstellen brochure Sobere inrichting 30- en 60 km/h gebieden. Inrichting 30 km/h gebieden. Evaluatie Duurzaam Veilig maatregelen.

Dhr. A. B. van der Woerd

Dutch Traffic Consult
Noordewierweg 132
3812 DN Amersfoort
T: 0338871622
M: 0620320631
E: alexvanderwoerd@dutchtrafficconsult.nl

Expertise: Tien jaar ervaring op het gebied van verkeersveiligheid, zowel bij een gemeente als bij adviesbureaus. Onderzoek en analyse ten dienste van verkeersveiligheid.

Ing. H.W.M. van Zeijl

Goudappel Coffeng
Postbus 161
7400 AD Deventer
M 06 5151 5856
E: hzeijl@goudappel.nl