WoonWerkScan

De WoonWerkScan van DTV Consultants helpt ondernemers goed mobiliteitsbeleid te voeren.

  • Snel inzicht in reismogelijkheden voor uw medewerkers
  • Praktisch toepasbaar advies om kosten te beheersen
  • Geschikt voor alle bedrijfstakken en bedrijfsgroottes

Wat levert de WoonWerkScan uw organisatie op? Vraag de gratis intake aan.

Kansen voor werkgevers

Ingrijpende gebeurtenissen zoals een verhuizing zijn de momenten waarop mensen bewust nadenken over hun mobiliteit. Of misschien wil uw organisatie de mobiliteit verduurzamen. Dit biedt kansen, bijvoorbeeld voor het stimuleren van de fiets en de elektrische fiets met alle voordelen die daarmee gepaard gaan. Al lang is bekend dat medewerkers die fietsen fitter en productiever zijn. Fietsen levert een grote bijdrage aan het milieu en is goed voor de bereikbaarheid van organisaties.

Vraag naar parkeerplaatsen temperen

Ook komen wellicht minder voor de hand liggende oplossingen in beeld, zoals (elektrische) scooter, deelauto, high speed e-fiets en Park+Ride. Dan parkeren medewerkers elders en pakken ze voor het laatste deel van hun reis een (leen)fiets. Allemaal maatregelen die hard nodig kunnen zijn om de oplopende vraag naar parkeerplaatsen bij de werkgevers te temperen.

Deskundige ondersteuning voor uw mobiliteitsbeleid

Kortom: misschien heeft u behoefte aan ondersteuning bij de beantwoording van deze vragen. Met onze WoonWerkScan krijgt u snel en objectief inzicht in oplossingen die voor uw medewerkers beschikbaar zijn. De data uit de WoonWerkScan krijgt u online in onze DTViewer beschikbaar.  In het voorbeeld hieronder ziet u per medewerker een passend alternatief voor de auto opgenomen.

 

Het is voldoende als we inzicht hebben in het ‘gewone’ reisgedrag van uw medewerkers en u gegevens aanlevert over hun woonlocaties. Om deze gegevens te verzamelen, hebben we een checklist beschikbaar. U kunt medewerkers ook zelf ‘aan het woord laten’ en beoordelen welke mogelijkheden zij zien hun reisgedrag aan te passen. Dit zorgt voor draagvlak voor aanpassingen van uw mobiliteitsbeleid. Daarvoor hebben we een fraaie enquêtetool beschikbaar.

Hulp op maat voor ondernemers

We helpen u graag verder, bijvoorbeeld met:

  • Het opstellen van een (aangepast) mobiliteitsbeleid en de praktische uitwerking in maatregelen, faciliteiten en (reiskosten)regelingen. We kunnen onder meer adviseren over de inrichting van fietsenstallingen en optimale benutting van parkeercapaciteit, rekening houdend met de capaciteit van uw gebouw. Uiteraard hebben we oog voor de financiële consequenties van het beleid en zetten we kosten en baten op een rijtje.
  • De uitwerking van een campagne om uw medewerkers te informeren en begrip te creëren voor de keuzes die u maakt. We vertalen de beleidskeuzes in richtlijnen voor uw medewerkers.
  • De selectie van leveranciers voor een fietsproject of andere faciliteiten. We zien een wildgroei aan aanbieders. Als onafhankelijk bureau helpen we u de beste keuze te maken, passend bij de uitkomsten van digitale mobiliteitsscan, uw budget en wensen.
  • Antwoorden op andere vragen die u heeft, hoe klein of groot ze ook zijn.

Ja, ik wil een gratis intake voor de WoonWerkScan

Advies en informatie
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag
Nycké Heurman

Nycké Heurman

Adviseur Verkeersarchitectuur