VRI Planner 2.0

Met de VRI Planner 2.0 heeft u eenvoudig inzicht in de benodigde middelen voor vervangingen van uw verkeersregelinstallaties in de komende jaren. Ook kunt u gemakkelijk helder krijgen hoeveel tijd en geld er in het volgende jaar nodig is voor het uitvoeren van uw VRI beheeractiviteiten. VRI Planner 2.0 draait in de cloud en is dus via uw webbrowser te gebruiken. De planner is beschikbaar in abonnementsvorm.

  • U krijgt inzicht in de hoeveelheid middelen nodig zijn om uw areaal verkeerslichten up-to-date te houden
  • Investeringen euro’s en in tijd (urenbesteding) inzichtelijk
  • U kunt de VRI Planner voor zowel vervanging als onderhoudsactiviteiten gebruiken
  • Verschillende budgetposten mogelijk
  • Overzichten exporteren
  • Wij importeren VRI data voor u

Meerjarenplanning automatisch gegenereerd

De VRI Planner rangschikt de verkeerslichten op basis van de door u bepaalde nummer en naam. Na het toekennen van een VRI aan een bepaalde categorie, genereert de VRI Planner voor deze installatie automatisch een meerjarenplanning op basis van de gekozen categorie en de inbedrijfsstellingsdatum.

Uw voorkeuren doorrekenen

Vervanging van VRI’s kunt u naar eigen voorkeur inplannen. Bijvoorbeeld na 15 jaar alleen een nieuw verkeersregeltoestel en na 30 jaar de hele installatie. Per categorie VRI geeft u op welke kosten daar naar uw mening mee zijn gemoeid. Met gebruik van deze eigen voorkeursinstellingen rekent de planner alles automatisch voor u door. De resultaten geven inzicht in de vervangingen voor de komende periode(s) en de daarbij benodigde investering.

Overzichten exporteren

Omdat de gegevens zijn vastgelegd in een database kunnen er ook heel eenvoudig verschillende exporteerbare overzichten mee worden gemaakt. Bijvoorbeeld het inzicht in aantal activiteiten en de kosten daarvan per jaar, of de leeftijd van het areaal op dit moment. Overzichten zijn te exporteren naar printer en als bestand en daarmee direct bruikbaar in andere documenten, zoals begrotingsaanvragen.

Beheer en onderhoud verkeerslichten plannen

Tijdens de levenscyclus van de VRI vinden er meer activiteiten plaats. Een garantie-inspectie, een periodieke schouw, een evaluatie halverwege de levensduur, noodzaak onderzoek, periodieke verkeerskundige evaluatie etc. In de VRI Planner kunt u deze activiteiten zelf als actie vastleggen. Per categorie kunt u vervolgens aangeven hoeveel tijd en geld een actie kost. De resultaten hiervan zijn net als bij het onderdeel ‘vervangingen’ als overzicht beschikbaar en te exporteren naar een printer of als bestand. De ‘actieplanner’ geeft u inzicht in de benodigde tijd en geld om de beheertaken te kunnen uitvoeren.

Data importeren doen wij voor u

Wij vullen voor u de basis van de  VRI Planner. U hoeft daarvoor alleen een Excel bestand aan te leveren waarin de VRI’s staan (met hun eigen nummer als u dat hanteert) en de in bedrijfstellingsdatum. Als wij uw gegevens hebben geïmporteerd, geven wij u toegang tot uw eigen deel van de VRI Planner. U hoeft dan alleen nog uw VRI’s te categoriseren en de gewenste acties te configureren.

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development