Verkeerstellingen

Met een verkeerstelling krijgt u inzicht in de hoeveelheid verkeer (intensiteiten), rijrichting(en), de verdeling tussen de modaliteiten op een weg of wegvak.

Meetlocaties bepalen

Onze ervaren verkeerskundigen helpen u de juiste meetlocaties te bepalen om aan de gewenste verkeersdata te komen. Deze locaties kunnen ook specifiek gericht zijn op een kruispunt (kruispuntteling) of rotonde (rotondetelling). Betrouwbaarheid en representativiteit zijn de norm bij het bepalen van meetlocaties. Bestaande tellocaties en telplannen kunnen we voor u evalueren en verbeteren.

Het verkeer tellen

Ons veldwerkbureau kan snel waarnemers leveren om het verkeer te tellen. Ook hebben we ruime ervaring in het gebruik van telapparatuur zoals telslangen, verkeersradar en cameraregistratie.

Verkeerstelling analyseren

De telgegevens worden door onze onderzoekers verzameld en onderworpen aan verkeerskundige analyse: wat betekent de teldata nu werkelijk? Ook bestaande data uit andere bronnen, of eerdere verkeerstellingen kunnen we voor u controleren, verifiëren en analyseren. Wanneer relevant kunnen onze verkeersregelkundigen ook gegevens uit verkeersregelinstallaties (VRI’s) interpreteren en analyseren.

Rapportage en advies

De informatie uit de verkeerstelling presenteren wij in heldere rapporten met tabellen, grafieken en infographics. Ook gebruiken we Geografische Informatie Systemen (GIS). Indien gewenst kunnen wij u advies geven over eventuele vervolgstappen.

Advies en informatie
Guido Dolné

Guido Dolné

Adviseur Verkeersarchitectuur