Verkeerssystemen Contracten

DTV Consultants kent als geen ander de markt en succesfactoren voor het schrijven van een bestek voor verkeerssystemen en verkeerscentrales. Met onze brede verkeerskundige kennis begeleiden wij wegbeheerders in het proces van aanbesteding, gunning en het vastleggen in contracten van nieuwe verkeerssysteem. Opdrachtnemers schakelen ons in als onafhankelijke deskundigen voor het interpreteren van het aanbestede contract. Bovendien zorgen we ervoor dat het contract aansluit op de gewenste werkwijze van de wegbeheerder. Uiteraard geheel transparant en zonder enige belangenverstrengeling. Onze aanbestedingsaanpak verzekert u van het beste resultaat.

Aanbesteding verkeerssystemen, DTV Consultants begeleidt u stap voor stap

Aanbesteding-verkeerssystemen

UAV-GC contracten en RAW-bestekken schrijven

Van verkeercentrales, radars, dynamische voetgangersbewegwijzering tot verkeerslichten. DTV begeleidt u bij het schrijven van RAW-bestekken en/of UAV-Gc contracten voor uw verkeerssystemen. In het bestek schrijven we letterlijk voor wat u van uw leverancier verwacht geheel volgens de Aanbestedingswet of Aanbestedingsreglement (ARW). Het UAV-Gc contract is functioneel gespecificeerd waarbij de inschrijver meer ontwerpvrijheid heeft. De inschrijvers beoordelen we op de beste prijs-kwaliteitverhouding (voorheen EMVI). Onderdeel van onze nazorg is het toetsen we de kwaliteit van aangeleverde documenten. En tot slot vindt, indien gewenst, de evaluatie plaats. Hierbij beantwoorden we de vraag: is geleverd wat vooraf is afgesproken?

Ik wil graag meer weten hoe DTV Consultants kan helpen bij het aanbesteden van verkeerssystemen

Verkeerscentrale aanbesteden

De verkeerscentrale is het zenuwcentrum van de wegbeheerder anno nu. Van verkeersmanagement tot data inwinning: flexibele software maakt steeds meer mogelijk. Ook worden verkeerscentrales momenteel voorbereid op C-ITS toepassingen. Wij helpen u de juiste keuzes te maken bij inrichten en beheren van verkeerscentrales

Ketenbeheer verkeerssystemen

Naast het opstellen van bestekken en contracten kan DTV Consultants ook het ketenbeheer van verkeerssystemen voor u in kaart brengen. Wij inventariseren alle contracten (systemen, infrastructuren, onderhoud, openbare ruimte etc), kijken hoe deze contracten op elkaar aansluiten, waar overlap zit en waar eventueel witte vlekken zitten. Het doel is met alle betrokken partijen samenwerken in kader van efficiënte en kostenbesparing.

Lees ook de ervaringen van onze klanten:

Advies en informatie
Michiel Coppens

Michiel Coppens

Adviseur Smart Mobility
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility