Verkeersstromen

DTV Consultants adviseert u hoe u effectief de verkeerstromen op uw infrastructuur kunt beïnvloeden. Met ons team Smart Mobility richten wij ons op de verkeerskundige ontwerpen en inrichting van uw netwerk en kruispunt(en). Daarnaast richt ons team Gedrag op de mogelijkheden die mobiliteitsmanagement u bieden om verkeersstromen te beïnvloeden.

Verkeersstromen in kaart

Iedere verkeerskundige opgave begint met het analyseren van de verkeersstromen voor alle modaliteiten. Daarvoor is data nodig. Traditioneel zijn dit gegevens zoals (kruispunt)tellingen (via waarnemers, met camera’s, of uit de verkeerslichten), herkomst en bestemmingsgegevens uit (regionale) verkeersmodellen, of gegevens uit andersoortige verkeersonderzoeken. Wij brengen helder in beeld hoe het verkeer zich beweegt binnen uw netwerk, zodat wij u beargumenteerde oplossingsrichtingen voor kunnen leggen. Waar nodig of gewenst onderbouwd met een VISSIM simulatie of berekeningen. Vervolgens vertaalt DTV Consultants de gekozen oplossing door naar benodigde aanpassingen aan uw verkeersnetwerk.

Advies tijdelijke verkeerssituaties

Naast de advisering over de definitieve inrichting van inrichting van de infrastructuur kunt u bij DTV Consultants ook terecht voor tijdelijke situaties. Juist in tijdelijke situaties is het belangrijk de onvermijdelijke hinder te minimaliseren. Vanuit onze expertise leggen wij snel de vinger op de zere plek zodat tijd en ruimte effectief worden toegedeeld. Wij adviseren u over zaken als benodigde informatie aan de weggebruikers, mobiliteitsmanagement, omleidingen en tijdelijke instellingen van uw verkeerslichten.

Wilt de beste bij uw mobiliteitsbeleid passende afwikkeling van verkeersstromen realiseren? Dan is DTV Consultants uw partner. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Verkeerskundig ontwerp

Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid zijn essentieel voor elke stad, gemeente of provincie. Nadat de verkeersstromen in kaart zijn gebracht zorgt DTV Consultants voor een verkeerskundig ontwerp dat naadloos past in het integrale ontwerp om het verkeer conform beleid over het netwerk te verdelen. Denk hierbij aan:

  • verkeersafwikkeling verbeteren (effect van (kleine) infrastructurele wijzigingen, verdelen van wachtrijen over het netwerk, groene golf, scheiden of ontvlechten van verkeersstromen)
  • prioriteren van doelgroepen (effect van prioriteit voor modaliteit voor het netwerk)
  • technologische ontwikkelingen (effect van in car informatie, effect van autonome voertuigen, zelflerende verkeersregelingen)
  • specifieke toepassingen (werking sluizencomplex en bruggen, infrastructuur rondom stations en treinovergangen, grote groepen fietsers bij oversteken)
  • etc.

Het verkeerskundig ontwerp wordt enerzijds gebruikt om optimalisaties door te voeren in het kader van beheer en onderhoud. Anderzijds wordt het gebruikt als verkeerskundige input voor een (integrale) aanbesteding. Dit kan elke vorm van aanbesteden zijn, zowel Design & Build (DB) als Design Build Maintain (DBM) als Design Build Finance en Maintain (DBFM). Maar ook een RAW-bestek is mogelijk. Wij adviseren u graag over hoe een verkeerskundig ontwerp succesvol in iedere contractvorm in te passen.

DTV Consultants adviseert u graag bij uw verkeersstromenbeleid, van netwerk tot kruispunt.

Data verkeersstromen

Voor het analyseren van de verkeersstromen beschikken we graag over veel en kwalitatieve gegevens. Databronnen zijn continu onderwerp van innovatie. DTV Consultants ontwikkelt zelf graag mee en houdt in de gaten wat anderen toevoegen. Zodra gegevens uit nieuwe bronnen, zoals iVRI en floating car data, beschikbaar zijn maken wij daar graag gebruik van. Wij beschikken over gereedschappen om snel en scherp de betrouwbaarheid van de beschikbare databronnen en hun gegevens te controleren. Het credo daarbij is: De gegevens zijn anders/beter, of voor minder investering beschikbaar.

Lees ook de ervaringen van onze klanten:

Foto door Peter Visser, gebruikt onder Creative Commons 2.0 licentie.
Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility
Tom Steijvers

Tom Steijvers

Adviseur Smart Mobility