Verkeerssimulaties met VISSIM

Weten wat de effecten zijn van mogelijke aanpassingen in verkeerssituaties? Onze specialisten kunnen u helpen onderbouwde keuzes te maken aan de hand van verkeerssimulaties. Met het softwarepakket VISSIM maken we verkeerssimulaties die de werkelijkheid nagenoeg perfect weergeven.

VISSIM is een microsimulatiemodel. Het simuleert elk voertuig afzonderlijk en kan alle relevante eigenschappen van de voertuigen en de omgeving (het netwerk) verwerken. Ook fietsers en voetgangers kunnen we in de simulatie opnemen. Zo kunt u zowel de huidige situatie als een toekomstige verkeerssituatie betrouwbaar nabootsen.

Een VISSIM verkeerssimulatie is nuttig voor bijvoorbeeld:

Verkeersnetwerk nabootsen

Vaak vormt een ondergrond van kruispunten in Autocad formaat de basis voor het te simuleren verkeersnetwerk. Hierdoor kan kunnen we de exacte (toekomstige) situatie op straat nabouwen. Bestaande verkeerslichtenregelingen in CCOL kunnen we eenvoudig importeren in de simulatie. Ook herkomst-bestemmings matrices, informatie over voetgangers en fietsers en dienstregelingen van bussen en trams zijn in de simulatiesoftware toe te voegen.

Verkeerssimulatie zorgt voor onderbouwde beleidskeuzes

Na zo compleet mogelijk invoeren van de actuele situatie, simuleren we de toekomstige varianten. We analyseren deze varianten met behulp van de gegevens uit het verkeersmodel.

Op basis van de verkeersimulatie met VISSIM analyseren we onder andere reistijden, verliestijden, aantal stops voor verkeerslichten en wachtrijen. DTV Consultants gebruikt Qlikview om de output van VISSIM te analyseren. Zo maken we complexe datasets begrijpelijk. Een ander voordeel van deze werkwijze is dat we voor ieder apart voertuig een analyse uitvoeren, in plaats van alleen  voertuigcategorieën. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de data.

De verkeerssimulatie maakt duidelijk welke effecten uw gewenste maatregelen hebben. Met dit inzicht kunt u onderbouwd kiezen voor de beste oplossing.

Lees ook de ervaringen van onze klanten:

Advies en informatie
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility
Yuri Koenen

Yuri Koenen

Adviseur Smart Mobility