Verkeersregelkundig ontwerp

Verkeer efficiënt en veilig over kruispunten leiden is een specialistisch vakgebied. Onze adviseurs maken inzichtelijk met welke maatregelen u uw beleidsdoelstellingen behaald. En helpen u van beleid naar een werkende VRI te komen door uw doelstellingen te vertalen naar een gedegen verkeersregelkundig ontwerp.

In dit verkeersregelkundige ontwerp bepalen we:

 • Welke richtingen gelijktijdig kunnen rijden en welke niet
 • Welke combinaties van richtingen die gelijktijdig groen krijgen er te maken zijn
 • Wat de beste volgorde is om het verkeer het kruispunt te laten oversteken
 • Hoeveel groentijd er nodig is
 • Hoe de ochtendspits, avondspits en dal periode afgewikkeld worden
 • Welke aanvullende functionaliteiten op bovenstaande nodig en wenselijk zijn

Hierbij houden we rekening met:

 • Bestaande functionele knellpunten op kruispunten
 • Mogelijke functies verkeerslichten
 • Tijdsinstellingen
 • Conflicten en ontruimingstijden
 • Kruispuntanalyse
 • Detectie
 • Intensiteiten
 • Capaciteiten
 • Afwikkeling doelgroepen zoals openbaar vervoer

Bij het maken van een verkeerslichtenregeling gebruiken we ook het in eigen huis ontwikkelde softwarepakket COCON.  Ook bestaande verkeerslichtenregelingen van derden kunnen we toetsen en indien gewenst aanpassen.

Specialistische kennis verkeerslichten

Bij het maken van een verkeersregelkundig ontwerp putten we uit specialistische (technische) kennis van verkeerslichten.

Advies en informatie
Yuri Koenen

Yuri Koenen

Adviseur Smart Mobility
Daniel Schreinemacher

Daniel Schreinemacher

Adviseur Smart Mobility
Joost Hermans

Joost Hermans

Adviseur Smart Mobility