Programmeren verkeerslichtenregeling

Wij maken (programmeren) verkeerslichtenregelingen variërend van een standaard voertuig afhankelijke regeling (VA-regeling) tot complexe netwerkregelingen. Onze programmeurs volgen een gestandaardiseerd programmeerprotocol, zodat het niet uitmaakt wie welke verkeerslichtenregeling heeft geprogrammeerd. Wij programmeren onze regelingen in CCOL.

Verkeersregelconcepten van DTV Consultants

Vrijwel alle verkeerslichtenregelingen programmeren we op maat. Daarbij kunnen we putten uit een aantal in eigen huis ontwikkelde verkeersregelkundige concepten:

ODYSUM: Zo min mogelijk stoppen op een kruispunt
ODYSA: de groene golf die werkt
Evergreen: groene golf voor fietsers
SENSE: optimaal regelen op basis van actuele intensiteiten

Specialistische kennis verkeerslichten

Onze ervaren verkeerslichten deskundigen kunnen u in alle stappen van het proces ondersteunen en ontzorgen:

Advies en informatie
Yuri Koenen

Yuri Koenen

Adviseur Smart Mobility
Daniel Schreinemacher

Daniel Schreinemacher

Adviseur Smart Mobility
Sjoert Bakker

Sjoert Bakker

Adviseur Smart Mobility