Veilig fietsen

Als fietser ben en blijf je een kwetsbare weggebruiker. Ongevallen met fietsers gaan immers sneller  gepaard met letsel dan andere verkeersongelukken. Daarom is het belangrijk om als overheid ervoor te zorgen dat fietsers goed zichtbaar zijn en wegen en fietspaden veilig zijn. Een goed ingerichte (fiets)infrastructuur draagt ook bij aan beperking van enkelvoudige fietsongevallen.

Risicogestuurd en specifieke knelpunten

Een risico gestuurde aanpak is een goed uitgangspunt bij het vergroten van fietsveiligheid. Naast opstellen en monitoren van relevante safety performance indicatoren (SPI’s), kunnen onze adviseurs u helpen om specifieke knelpunten aan te pakken:

  • Analyse van fietspaden, fietsoversteken en rotondes
    Voldoet de fietsinfrastructuur bij de huidige intensiteiten? Welke obstakels zijn er in de vorm van stoepranden, paaltjes of ander wegmeubilair? Is de bebording en markering op orde?
  • Voorkeur fietsroutes opstellen en inrichten
    Welke route fietsen mensen en waarom is dat? Op welke manier kunnen we hen via een betere route leiden? Dit doen we vaak samen met belanghebbenden.
  • Advies over fietsparkeren
    Op welke plekken is er overlast van verkeerd geparkeerde fietsen? Hoeveel capaciteit is er nodig?

Doelgroepgericht werken aan fietsveiligheid

Ook het gedrag van fietsers en andere weggebruikers speelt een grote rol in of je ergens wel of niet veilig kunt fietsen. Dit gedrag is te deels te sturen met slim ingerichte infrastructuur. Waar dat niet voldoende is kunnen specifieke gedragscampagnes de fietsveiligheid verbeteren. Ons team kan u over beide invalshoeken adviseren en ondersteunen bij de uitvoering.

Aan de slag met fietsveiligheid

Heeft u vraagstukken op het gebied van fiets en verkeersveiligheid? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op.

Klanten aan het woord

De fietsoversteken in Velserbroek worden veiliger gemaakt. Een gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor heeft de meest effectieve maatregelen hiervoor vastgesteld. Door inwoners van Velserbroek interactief te betrekken is bovendien duidelijk geworden welke maatregelen op het meeste draagvlak kunnen rekenen.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur
Guido Dolné

Guido Dolné

Adviseur Verkeersarchitectuur