Stimuleren OV gebruik

Maken gewenste groepen geen of te weinig gebruik van het openbaar vervoer? Wij helpen de drempels weg te nemen. Bijvoorbeeld met een (Reizend) Reisloket, waar uw doelgroep persoonlijk informatie krijgt over de mogelijkheden van het openbaar vervoer (OV) in hun omgeving. Van reisadvies tot ondersteuning bij het gebruiken van de OV-chipkaart. Of door inzet van OV-ambassadeurs. Deze komt uit dezelfde groep als de personen die hij of zij helpt: bijvoorbeeld senioren, of mensen met een beperking.

Deze en andere interventies passen goed in een bredere aanpak van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Advies en informatie
Ruben van den Hamsvoort

Ruben van den Hamsvoort

Adviseur Gedrag
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag