Research & development

Ook op de langere termijn kijken we nadrukkelijk naar nieuwe manieren om met data en bijvoorbeeld verkeerslichtenregelingen om te gaan.

Daarbij maken we gebruik van de nieuwste technieken waaronder kunstmatige intelligentie (genetisch programmeren, neurale netwerken), cloud computing (externe computercapaciteit benutten), cluster computing (taken verspreiden over meerdere computers).

Nieuwste technieken benutten

Deze technieken benutten we om naar patronen te zoeken in data of om verkeerslichtenregelingen intelligenter te maken. Voor grootschalige inventarisatieprojecten gebruiken we deze technieken om roosters en routes te plannen (operations research), zodat onze projecten zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingericht.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij een project waarbij we de toegankelijkheid van honderden bushaltes moesten inspecteren. Onze specialisten op het gebied van algoritmiek en heuristiek zijn altijd bezig om via de snelste weg tot de beste oplossingen te komen. Daardoor zijn we in staat om ook problemen die het menselijk verstand te boven gaan, naar tevredenheid op te lossen.

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development