Quick-scan LZV aantakkingstrajecten Vlaanderen

Op 1 juli 2018 heeft het Department Mobiliteit en Openbare Werken in Vlaanderen een nieuw proefproject Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV’s) opgestart. Deze vrachtwagens mogen normaal gesproken alleen op een vastgesteld netwerk van wegen rijden. Toch kunnen er gevallen zijn waarin de LZV op een andere bestemming moeten komen. In dat geval kunnen vervoerders een vergunning aanvragen voor een zogeheten aantakkingstraject. DTV Consultants kan vervoerders die in Vlaanderen rijden helpen met deze aanvraag.

In het vorige proefproject (opgestart in 2014), was er een vergunning die zowel de reisweg (van punt A naar punt B en terug), voertuigen en chauffeurs vermeldde. Deze drie waren aan elkaar gekoppeld, waardoor er beperkte flexibiliteit was. Om hieraan tegemoet te komen, zijn in de nieuwe proef de wegen, voertuigen en chauffeurs van elkaar losgekoppeld.

DTV Consultants biedt vervoerders de mogelijkheid tot het laten uitvoeren van een Quick-scan die gebruikt kan worden bij het indienen van een aanvraag voor een LZV aantakkingstraject. U geeft als vervoerder aan welke route u wenst te rijden. Vervolgens regelt DTV Consultants de verdere voorbereiding voor de aanvraag. U hoeft alleen nog maar zelf de aanvraag in te sturen. Houdt u rekening met een doorlooptijd van 5 werkdagen: u kunt tot uiterlijk 25-7-2018 om 12.00 uw aanvraag bij ons indienen.

Hulp bij uw aanvraag voor een LZV aantakkingstraject

Wilt u de hulp inschakelen van DTV Consultants bij het indienen van uw aanvraag voor een LZV aantakkingstraject? Dat kan op de volgende manier:

Stap 1

U stuurt een email naar info@dtvconsultants.nl met daarin de volgende gegevens:

  1. Het adres waar u vandaan komt
  2. Het adres waar u naar toe wilt
  3. De route die u daarbij wenst te volgen. (U kunt een afbeelding of link naar Google Maps sturen. Belangrijk is dat duidelijk wordt welke route u wenst te volgen vanaf het bestaande LZV-netwerk in Nederland en/of België. Een afbeelding van het LZV netwerk van Nederland vindt u hier. Het netwerk van Vlaanderen vindt u hier) Het opstellen van een routebeschrijving die voldoet voor de aanvraag, wordt door DTV Consultants verzorgd.

Stap 2

Wanneer uw aanvraag binnen is, voert DTV Consultants een snelle check uit op mogelijke uitsluitingsgronden. Als uw traject kansrijk voor aanvraag is, ontvangt u een bevestiging van aanvaarding van uw aanvraag. Als het traject niet kansrijk is ontvangt u hier een bevestiging van. U kunt dan een alternatief tracé aanleveren. Er vindt dan een nieuwe toetsing plaats.

Stap 3

Wanneer de opdracht aanvaard wordt, ontvangt u hiervan een bevestiging en wordt een beknopte rapportage opgesteld die u kunt meeleveren bij uw aanvraag. Deze rapportage bevat:

  • Algemene toelichting op de aanvraag
  • Duiding van het tracé (Bevat de Google Maps link zoals u deze bij de aanvraag moet meeleveren)
  • Beoordeling tracé (Bevat de Excel-sheet voor de aanvraag)
  • Voorlopige eindscore, aandachtspunten en aanbevelingen
  • Beschrijving te doorlopen vervolgprocedure

Stap 4

U ontvangt het ingevulde aanvraagformulier en de rapportage digitaal, inclusief een kant-en-klare aanvraag email die u kunt verzenden naar de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Korting voor TLN internationaal-leden

De Quick-scan kost slechts €400,- per traject tot 5 km. Is uw organisatie lid van TLN internationaal? Dan krijgt u €100,- korting op dit bedrag.

Meer info over de Quick-scan LZV aantakkingstrajecten of een Quick-scan aanvragen? Stuur een e-mail naar: info@dtvconsultants.nl

Advies en informatie
Arno Jonker

Arno Jonker

Adviseur Verkeersarchitecteur