Verkeersenquête: Prikker op de kaart

Welke verkeersknelpunten ervaren belanghebbenden in uw gemeente? Met onze webtool Prikker op de kaart brengt u op een eenvoudige manier verkeersknelpunten in kaart. Onze verkeersenquête is inventariserend, helpt om prioriteiten te bepalen en is ideaal om bewonersparticipatie te vergroten.

Verkeersknelpunten in kaart

Prikker op de kaart helpt om locaties te inventariseren waar verkeersknelpunten ervaren worden. Betrokkenen geven in een Google Maps omgeving aan waar zij knelpunten ervaren (of in de toekomst verwachten). Ook kunnen ze suggesties doen ter verbetering. Verkeersthema’s die u kunt meten zijn bijvoorbeeld: verkeersonveiligheid, bereikbaarheid, fietsroutes en stallingen, parkeren, openbaar vervoer en toegankelijkheid, voetgangers/minder validen en leefbaarheid en milieu. De verkeersenquete maken we geheel op maat met de thema’s die u wilt inventariseren.

verkeersenquête

Inzicht en overzicht met Prikker op de kaart

Gemeenten ervaren Prikker op de kaart als zeer nuttig bij het opstellen van een GVVP of het verkeersveiligheidsbeleid (interne link naar verkeersveiligheidsbeleid). Op een laagdrempelige wijze betrekt u inwoners bij het in kaart brengen van knelpunten op straat, in een wijk of specifiek gebied. Wij begeleiden u bij het uitzetten van de verkeersenquête en verwerken de resultaten tot overzichtelijke tabellen en grafieken. Daarnaast clusteren we de geplaatste prikkers, zodat per thema een overzicht ontstaat van de belangrijkste knelpunten.

Wilt u meer weten over de verkeersenquete Prikker op de kaart? Vul dan hieronder uw gegevens in en een van onze consultants neemt geheel vrijblijvend contact met u op.

Klanten aan het woord

Lees de praktijkcase Aanpak enkelvoudige fietsongevallen in opdracht van het Fietsberaad en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Adviseur Verkeersarchitecteur
Paul van den Bosch

Paul van den Bosch

Teamleider Verkeersarchitectuur & Gedrag