Parkeeronderzoek: Parkeerdrukmeting

Hoe druk is het nou echt? Gemeentes krijgen veel vragen uit de samenleving over parkeren. Vaak claimen belanghebbenden dat er te weinig parkeerruimte is. Is dat echt zo, of is er alleen geen ruimte voor de deur? Een parkeerdrukmeting geeft u inzicht in de werkelijke situatie, met heldere rapportage in woord én beeld. Wij voeren parkeerdrukmetingen en capaciteitsinventarisaties uit in zowel grote als kleine gebieden.