Parkeeronderzoek: Parkeerdrukmeting

Hoe druk is het nou echt? Gemeentes krijgen veel vragen uit de samenleving over parkeren. Vaak claimen belanghebbenden dat er te weinig parkeerruimte is. Is dat echt zo, of is er alleen geen ruimte voor de deur? Een parkeerdrukmeting geeft u inzicht in de werkelijke situatie, met heldere rapportage in woord én beeld. Wij voeren parkeerdrukmetingen en capaciteitsinventarisaties uit in zowel grote als kleine gebieden.

Resultaten online beschikbaar

DTV Consultants publiceert resultaten van verkeersonderzoeken ook online met de in eigen huis ontwikkelde DTViewer. Na elk onderzoek ontvangt u van ons een link waarmee u het onderzoek kunt benaderen. Doordat dikke rapportages met bijlagen niet meer nodig zijn, draagt DTViewer bij aan een duurzame werkwijze.

De onderzoeksgegevens zijn altijd en overal beschikbaar:

  • Alle data staat op één plek: zowel de ruwe data, de configuratie van secties en gebieden als de geaggregeerde data.
  • Gegevens over meerdere onderzoeksperioden kunnen makkelijk worden doorgebladerd met een afspeelfunctie
  • De gegevens zijn te exporteren in .CSV formaat en afbeeldingen/kaarten als afbeeldingen of als input voor een GIS kaart.
  • De aantrekkelijke vormgeving van DTViewer maakt de onderzoeksgegevens geschikt voor (externe) publicatie.

Gemakkelijk metingen vergelijken

U kunt de gegevens per telperiode en per deelgebied/sectie inzien. Deze manier van data-ontsluiting maakt vergelijken tussen verschillende metingen extra eenvoudig.