Parkeeronderzoek: Motiefmeting

Een aanpassing in het parkeerbeleid, tariefwijziging in een parkeergarage of instellen van parkeerregulering. Welke gevolgen heeft zoiets? Wie ervaren de consequenties en is dat de juiste groep? Een parkeermotiefmeting geeft inzicht in de motieven van parkeerders. Met deze informatie kunt u gericht maatregelen inzetten en kunt u politiek goed onderbouwen waarom u kiest voor een bepaalde parkeermaatregel. De metingen voeren wij zowel handmatig als geautomatiseerd uit.

Advies en informatie
Alex van Ingen

Alex van Ingen

Adviseur Data & Development