Parkeeradvisering

Parkeernormen en kencijfers geven houvast bij het bepalen van het aantal parkeerplaatsen. Maar wat nu als er ruimte over is in de omgeving, of er juist ruimte tekort is? En hoe ga je om met gedeeld gebruik van parkeerplaatsen? Parkeren is vaak maatwerk. Wij leveren dit maatwerk en geven advies over parkeren aan overheden, bedrijven en particulieren. Ook kunnen wij zorgen voor ontwerp van parkeervoorzieningen.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur