Netwerkregeling Ontwerpen en Evalueren

Met een netwerkregeling creëert u een netwerkoptimum waarmee u het verkeer regelt op een route of in een gebied. Het netwerkoptimum is afhankelijk van uw doelstelling, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van openbaar vervoer, groene golf voor fietsers, uitstoot vermindering of controle op wachtrijen. DTV Consultants ontwerpt, evalueert, adviseert en vergelijkt netwerkregelingen.

Groene golf

Van oorsprong stond het realiseren van een groene golf voor auto’s centraal. Dit kan nog steeds een goede oplossing zijn. We kijken eerst naar het totaalplaatje. Er zijn namelijk veel meer soorten weggebruikers bij gekomen, er zijn meer kruispunten, raakt infrastructuur verzadigd en we hebben te maken met uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, NOx en PM10. Allemaal factoren die van invloed zijn op de werking van uw netwerkregeling. Of het nu gaat om het realiseren van een groene golf of het verminderen van uitstoot, wij spreken graag over het bereiken van een netwerkoptimum.

Advies over een netwerkregeling? Voor onze consultants geldt: ‘hoe complexer hoe leuker’

Netwerkregeling ontwerpen, vergelijken en evalueren

Uw doelstelling en het netwerk bepaalt de complexiteit van het ontwerp. Wij kunnen traditionele netwerkregelingen ontwerpen, programmeren, vergelijken, simuleren en evalueren. De nieuwe generatie netwerkregelingen kunnen wij begeleiden, vergelijken en evalueren.

Evalueren netwerkregeling

U heeft een bestaande netwerkregeling en wilt graag weten of deze optimaal rendeert. Aan de hand van verzamelde data analyseert DTV Consultants de werking van uw netwerkregeling. U krijgt helder in beeld wat wel werkt, wat niet werkt en waar rendement te behalen is. Wij hebben kennis van alle traditionele en nieuwe netwerkregelingen (zoals TRANSYT, Utopia/SPOT, FAST, ImFlow, Flowtack, Smart Traffic, Toptrac). DTV Consultants geeft een objectief oordeel over de werking van uw netwerkregeling.

Lees ook de ervaringen van onze klanten:

Advies en informatie
Sjoert Bakker

Sjoert Bakker

Adviseur Smart Mobility
Yuri Koenen

Yuri Koenen

Adviseur Smart Mobility