Komen mensen met de fiets, de auto of openbaar vervoer naar u toe? Welke gevolgen heeft dat voor de bereikbaarheid en de C02 footprint van uw organisatie? En welke aanknopingspunten zijn er om een modal shift te realiseren? Wij helpen u goed beleid te maken waarbij u kunt putten uit betrouwbare cijfers en begrijpelijke analyses.

Advies en informatie
Ruben van den Hamsvoort

Ruben van den Hamsvoort

Senior Adviseur