Minder Hinder plannen

Werk aan de weg wordt door weggebruikers meestal beleefd als hinderlijk: men kan immers tijdelijk niet op de vertrouwde route (door)rijden. Een doordachte gebiedsgerichte Minder Hinder aanpak verzacht deze pijn – en kan tegelijkertijd mensen stimuleren om over hun mobiliteit na te denken. Het team van DTV Consultants helpt door effectieve Minder Hinder plannen te schrijven en te implementeren.

Bij werken in uitvoering hoort nu eenmaal tijdelijk ongemak. Dat accepteren mensen vaak ook. Overheden en uitvoerders kunnen de (beleving van)  hinder beperken door:

  • Vertragingen te beperken
  • Werkbare omleidingen in te richten
  • Veilig aan de weg te werken (zichtbaar zijn, inrichting van wegvakken)
  • Tijdig en publieksvriendelijk te communiceren

De verkeerskundigen en gedragskundigen van DTV Consultants kunnen u bij alle stappen van deze processen ontzorgen.

Tenders winnen met Minder Hinder

In tenders voor grote infrastructurele werken is hinderbeperking van werkzaamheden in de vorm van mobiliteitsmanagement steeds vaker onderdeel van het plan van eisen. Wegenbouwers kunnen profiteren van de expertise van DTV Consultants. Met kennis van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie kunnen we slimme maatregelen inbrengen in de aanbieding, met bewezen successen die u kunt verzilveren. Ook kunnen onze verkeerskundigen ondersteunen met verkeerskundige berekeningen en faseringen van het project.

Bereikbaar houden

Lokale wegen zijn vaak essentieel voor de ontsluiting van een wijk, dorp of bedrijventerrein. Bij onderhoud aan en aanleg van provinciale en gebiedsontsluitingswegen kan een Minder Hinder aanpak daarom ook duidelijke meerwaarde leveren. Heldere communicatie (factor C), stakeholdermanagement en benutten van alternatieven zorgen ervoor dat het project met relatief weinig pijn verloopt.

Werk maken van Minder Hinder

Heeft u een Minder Hinder vraagstuk waar u over wil sparren? Vul hieronder uw gegevens in, dan neemt een van onze specialisten geheel vrijblijvend contact met u op.

Advies en informatie
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur