Wat vindt men van de bereikbaarheid van een locatie? Waar is het wel en niet veilig om te fietsen? Hoe reizen medewerkers van huis naar het werk? Met de enquêtetool Mappinion brengt u het letterlijk in kaart. U kunt alle reguliere vraagtypen gebruiken die u kent uit andere enquêtesoftware. Door de unieke geografische laag kunt u ervoor kiezen om respondenten ook te vragen locatie gebaseerd meldingen, knelpunten en routes aan te geven. Mappinion is inventariserend, en helpt om prioriteiten te bepalen en draagt bij aan draagvlak onder belanghebbenden.

Mappinion is het ideale gereedschap als u mensen wil vragen (een) specifieke locatie(s) aan te wijzen. Bijvoorbeeld:

  • Subjectieve verkeersveiligheid algemeen (hoe beleven de burgers het)
  • Subjectieve verkeersveiligheid op deelonderwerp: op modaliteit (fiets, voetgangers, etc.)
  • Fietsparkeren (waar zet je je fiets neer)
  • Belevingsonderzoek
  • Obstakels in de openbare ruimte
  • Inventarisatie doorstromingsknelpunten
  • Inventarisatie verkeeronveilige situaties op schoolroutes

U kunt Mappinion ook gebruiken voor enquêtes zonder geografische vragen. De kaartlaag is alleen in beeld wanneer zolang geografische vragen beantwoord worden.

Verkeersknelpunten in kaart

Mappinion helpt om locaties te inventariseren waar verkeersknelpunten ervaren worden. Betrokkenen geven op een kaart aan waar zij knelpunten ervaren (of in de toekomst verwachten). Ook kunnen ze suggesties doen ter verbetering. De verkeersenquête maken we geheel op maat met de thema’s die u wilt inventariseren.

 

Mappinion geeft inzicht en overzicht

Gemeenten ervaren Mappinion als zeer nuttig bij het opstellen van een GVVP of het verkeersveiligheidsbeleid.  U betrekt gemakkelijk inwoners bij het in kaart brengen van knelpunten op straat, in een wijk of specifiek gebied. Wij begeleiden u bij het uitzetten van de verkeersenquête en verwerken de resultaten tot overzichtelijke tabellen en grafieken. Daarnaast clusteren we de geplaatste prikkers, zodat per thema een overzicht ontstaat van de belangrijkste knelpunten.

Wilt u meer weten over Mappinion? Kijk dan op onze productpagina, of vul hieronder uw gegevens in en een van onze consultants neemt geheel vrijblijvend contact met u op.

Klanten aan het woord

Lees de praktijkcase ‘Burgers geven gemeente duidelijk beeld van subjectieve verkeersveiligheid’ in opdracht van gemeente Rotterdam.

Lees de praktijkcase Drimmelen maakt werk van fietsinfrastructuur

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur