Kruispunten ontwerpen en evalueren met Lisa+

Stapsgewijs verkeerslichtenregelingen ontwerpen en  ongeregelde kruispunten of rotondes evalueren? Het kan allemaal binnen één softwarepakket: LISA+. Het pakket is daarnaast uitermate geschikt voor het beheren en presenteren van kruispunt tellingen.

In een paar stappen naar een ontwerp

Binnen LISA+ wordt een met verkeerslichten geregeld kruispunt opgebouwd aan de hand van een geschaalde digitale tekening. Op deze ondergrond kunt u alle verkeersbewegingen definiëren, waarna de software conflict­punten automatisch bepaalt. Na goedkeuring berekent LISA+ met deze gegevens de ontruimingstijden. Aangezien alle gebruikershandelingen en formele goedkeuringsmomenten worden vastgelegd, is de projectadministratie altijd op orde.

Snel kruispunten doorrekenen

Kruispunten waar geen verkeerslichtenregelingen voor wordt ontworpen (ongeregelde kruispunten), kunt u met een snelle procedure schematisch configureren. U kunt kiezen uit veel voorkomende basisvormen, maar het is ook mogelijk zelf een specifieke vormgeving in te voeren. Gebruikers kunnen daar­door snel aan de slag met het doorrekenen van de capaciteit van kruispunten. Daarnaast zijn de schematische kruispuntplaatjes eenvoudig te gebruiken in rapporten en presentaties.

Verkeerstellingen

Verkeerstellingen worden binnen LISA+ op praktische wijze vastgelegd, toegepast en beheerd. De telgegevens zijn te gebruiken bij het doorrekenen van verkeerslichtenregelingen, ongeregelde kruispunten en rotondes. De module wordt ook gebruikt om tabellen, grafieken en stromendiagrammen te genereren voor presentaties en rapporten. DTV Consultants biedt maatwerkoplossingen om bestaande telsystemen te koppelen aan LISA+.

Solitaire verkeerslichtenregelingen ontwerpen

LISA+ Standard voldoet aan alle eisen voor het ontwerp van solitaire verkeerslichtenregelin­gen. Zo is het mogelijk met een paar eenvoudige handelingen de ontruimingstijden automatisch te berekenen. Bij de verkeerskundige optimalisatie in LISA+ worden alle mogelijke fasevolgorden geëvalueerd en wordt de laagst gemiddelde verliestijd benaderd. Deze methode resulteert in een volledig ingevuld fasediagram. U kunt ook de traditionele methode gebruiken, waarbij alleen de maatgevende conflictgroep in het fasediagram wordt ingevuld en u dit zelf verder handmatig aanvult.

Het is mogelijk om COCON-databases te importeren in LISA+. Bestaande gegevens uit projecten hoeven daardoor niet opnieuw te worden ingevoerd.

Netwerken evalueren met Lisa+ Professional

In Lisa+ Professional is het moge­lijk een gekoppeld netwerk op te bouwen en te evalueren. Nadat de gewenste regelingsvarianten zijn geselecteerd, ontwerpt u in een interactief tijd-wegdiagram de gewenste koppeling. Zowel hoofd- als zijrichtingen kunnen tegelijkertijd in het tijd-wegdiagram worden getoond, zodat de neveneffecten voor de zijrichtingen inzichtelijk zijn.

Een waardevolle uitbreiding van LISA+ Professional is de GPS-module. Met deze module kunt u rijtijdmetingen op straat uitvoeren en daarna in LISA+ worden evalueren en visualiseren. Dit geeft een goed inzicht in rijtijden op trajec­ten en de locaties waar vertraging ontstaat.

LISA+ Professional is eenvoudig te installeren als upgrade van LISA+ Standard. Bestaande kruispuntgegevens zijn dan direct toepasbaar in het ontwerp van een gekoppelde regeling.

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development