Kindkwadrant

Verkeersveiligheid rond scholen duurzaam verbeteren. Daarvoor heeft DTV Consultants een integrale aanpak ontwikkeld: het Kindkwadrant. Met het Kindkwadrant brengen we school-thuisroutes in kaart, analyseren deze en komen vervolgens samen met alle betrokken partijen tot effectieve en duurzame maatregelen.

Verkeersveiligheid school omgeving verbeteren met Kindkwadrant

Verkeersveiligheid schoolomgeving toetsen

Het model bestaat uit vier kwadranten. Deze kwadranten geven de invloedsfeer voor een veilige schoolomgeving en school-thuisroutes weer: opvoeders, school, weg en weggebruikers. Het kind staat centraal. In de cirkel zijn de vier belangrijkste kenmerken van een duurzaam veilige (of onveilige) schoolomgeving weergegeven. Dit is feitelijk de ‘output’ van het kwadrantmodel. Op deze vier kenmerken wordt in de aanpak de verkeersveiligheid van de schoolomgeving of school-thuisroute getoetst.

Iedereen betrekken bij oplossingen

Bij de totstandkoming van een veilige schoolomgeving zijn veel partijen betrokken. In het Kindkwadrant worden de acht belangrijkste direct betrokken partijen onderscheiden, die elk invloed hebben op de inhoud van een kwadrant. Grofweg geldt dat het onderste deel van het Kindkwadrant bestaat uit professionals of instanties. In het bovenste deel van het Kindkwadrant vinden we de ‘gebruikers’ en ervaringsdeskundigen. Iedere partij/beïnvloeder heeft via het kwadrant waaraan hij is gekoppeld, invloed op de veiligheid van de schoolomgeving. Voor een succesvolle aanpak van de schoolomgeving is het van belang dat alle beïnvloeders worden betrokken bij het project.

Knelpunten verkeersveiligheid bij oorzaak aanpakken

Het Kindkwadrant biedt houvast voor het integraal benaderen van de problematiek. Om succes te hebben met het Kindkwadrant geldt de volgende ‘spelregel’: een knelpunt in de schoolomgeving of op de school-thuisroute pakken we allereerst aan in het kwadrant waar de oorzaak van het knelpunt ligt. Iedere partij wordt dus aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid en draagt bij aan de oplossing van het probleem. Een probleem dat wordt veroorzaakt door haal-brenggedrag van ouders, wordt dus niet opgelost met infrastructurele maatregelen.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur