Kentekenonderzoek

Wilt u weten wat de herkomst of bestemming is van het verkeer op uw wegen? Dan is kentekenonderzoek een bewezen middel. Wij zorgen voor zo efficiënt mogelijke data-inwinning met waarnemers van ons eigen veldwerkbureau of kentekencamera’s (ANPR).

Meetlocaties bepalen

Onze ervaren verkeerskundigen helpen u de juiste meetlocaties te bepalen om aan de gewenste verkeersdata te komen. Zo bent u verzekerd van een bruikbare HB-matrix als eindproduct.

Kentekens registreren

De basis van een kentekenonderzoek bestaat uit de registratie van (delen van) kentekens en de registratie van het moment waarop deze een bepaald punt passeren. Registratie kan plaatsvinden door waarnemers of geautomatiseerd met behulp van kentekencamera’s en software. Om onderscheid te kunnen maken in voertuigcategorieën kan ook een classificatie worden toegevoegd.

Rapportage en advies

U kunt rekenen op bruikbare data en heldere rapportage. Vanzelfsprekend passen we waar nodig alle (moderne) middelen toe om privacy van de weggebruikers te borgen. Al onze kentekenonderzoeken voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

Advies en informatie
Alex van Ingen

Alex van Ingen

Adviseur Data & Development