IMMA – vraagbeïnvloeding

We helpen reizigers en wegbeheerders bestaande infrastructuur beter te benutten. Dit doen we in slimme vraag beïnvloedingprojecten. De doelgroep brengen we in kaart met een gedegen nulmeting, waarna we relevante deelnemers voor uw project werven. Deelnemers volgen we met innovatieve technologie. Met interessante beloningen en aantrekkelijke interventies beïnvloeden we het reisgedrag van de doelgroep.

Lees verder
Advies en informatie
Ruben van den Hamsvoort

Ruben van den Hamsvoort

Adviseur Gedrag