Human Factors

Bij human factors in het verkeer benaderen wij uw verkeerskundig vraagstuk vanuit het menselijke gedrag. Het effect van een maatregel wordt namelijk sterk bepaald door de menselijke factor. Hoe goed de verkeersmanagementmaatregel (bv. infrastructuur of signalering) ook is, mensen handelen niet altijd rationeel. Wij onderzoeken voor u de achterliggende gedachte van het menselijk handelen. Waarom doet men het? Kunnen we dit begrijpen? En hoe kunnen we het beïnvloeden?

Verkeersgedrag

Centraal bij het onderzoeken van verkeersgedrag staat het verklaren van menselijk gedrag. Hierbij onderzoeken we de interactie tussen de weggebruiker en zijn omgeving:

 • Waarnemen: ziet hij wat moet doen?
 • Begrijpen: begrijpt hij wat er van hem verwacht wordt?
 • Kunnen: kan hij ernaar handelen?
 • Willen: kiest hij er bewust voor?

Als het op één van deze punten misgaat kunnen we verklaren waarom het gewenste verkeersgedrag niet wordt getoond. Daarnaast onderzoeken we het verkeersgedrag van de mensen die juist handelen. Wat kunnen we leren van de mensen die er wel bewust voor kiezen? Wat motiveert hen om het wel te doen? Op deze manier krijgt u inzicht in de human factors in het verkeer en hoe u deze positief kunt beïnvloeden.

Gedragsbeïnvloeding in het verkeer

Hoe doordacht een verkeerskundige en –technische maatregel ook is de effectiviteit hangt sterk af van verkeersgedrag van de weggebruikers. Gedragsbeïnvloeding in het verkeer is een middel om gewenst verkeersgedrag te bereiken. Dit geldt voor elk verkeerskundig vraagstuk, zoals bijvoorbeeld:

 • Verkeersveiligheid
 • Gebruik van openbaar vervoer
 • Roodlichtnegatie
 • Parkeren in of buiten de stad
 • Alertheid (bellen, appen) in het verkeer
 • Kwetsbaarheid van senioren
 • Inzet of evaluatie van Verkeersveiligheidscampagne
 • Fietsstimulering: hoe krijgen we mensen uit de auto en op de fiets?

Ook helpen we u graag mee met het schrijven van tenders. Bijvoorbeeld voor een Minder Hinder plan, dat naast de fysieke hinder ook de beleving van hinder beperkt.

Aanpak DTV Consultants

Afhankelijk van uw vraag bepalen we de onderzoeksmethode (bv. literatuurstudie, focusgroepen, diepte-interviews, tellingen door eigen veldwerkers, uitzetten (online) vragenlijsten, conflictobservatie met camera’s. Op basis van het onderzoek en gevonden drijfveren geven we advies hoe u het verkeersgedrag positief kunt beïnvloeden.

Wilt u meer weten over human factors in het verkeer? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op.

Bekijk ook:
Masterclass Human factors in het verkeer

Klanten aan het woord

Advies en informatie
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag
Privé: Lindy van Scharrenburg

Privé: Lindy van Scharrenburg

Adviseur Verkeersarchitectuur