Het Fietsloket geeft voorlichting over veilig fietsen

Senioren laagdrempelig voorlichting geven over veilig fietsen in het verkeer, daarvoor is er het Fietsloket. Het Fietsloket zoekt senioren in de wijk letterlijk op, bijvoorbeeld in een buurt- of winkelcentrum. Het bezoek is zo heel laagdrempelig. Inzet van het Fietsloket is een nuttige interventie in een Doortrappen-programma.

Naast voorlichting over veilig gebruik van de fiets en e-fiets kunnen senioren hun fiets ter plekke laten controleren door een fietsenmaker. Het Fietsloket is (deels) bemenst door ervaren oudere fietsers: de Fietsambassadeurs. Deze peer-to-peer voorlichting draagt bij aan het vertrouwen in de gegeven informatie.

De belangrijkste kenmerken van de aanpak:

 De aanpak is wijkgericht. Het Fietsloket organiseren we op een centrale, goed bereikbare locatie in een buurt of wijk. We kunnen adviseren over de keuze van locaties.

  • We nodigen maatschappelijke organisaties in uw gemeente uit een bijdrage te leveren aan het Fietsloket. We informeren senioren over diensten die voor hen interessant zijn. Ook ouderenorganisaties kunnen meedoen in het Fietsloket.
  • We werken samen met een fietsendealer die een technische check doet en kleine reparaties kan uitvoeren. Medewerkers van de fietsendealer kunnen beoordelen of de fietsen van bezoekers veilig zijn en die eventueel goed afstellen.
  • Onze fietsambassadeurs bespreken met bezoekers in een ‘persoonlijk adviesgesprek’ de mogelijkheden om de (elektrische) fiets vaker te gebruiken. Ze leggen samen met de bezoeker in een ‘Fietsadvies’ een persoonlijke doelstelling vast om de fiets vaker te gebruiken. Deze implementatie-intentie is een bewezen techniek in gedragsbeïnvloeding.
Advies en informatie
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag
Nycké Heurman

Nycké Heurman

Adviseur Verkeersarchitectuur