Functionele specificatie verkeerslichten

In een functionele specificatie beschrijft u hoe een verkeersregelinstallatie op een bepaald kruispunt verkeerskundig werkt. Een verkeerslichtenregeling moet voldoen aan uw beleidsdoelstellingen. Wij verzorgen een heldere functionele specificatie dat invulling geeft aan uw beleid.

Maatwerk per kruispunt

Ieder kruispunt is maatwerk, waarbij we beschikbare standaarden toepassen. Zo programmeren we standaard verkeerslichtenregelingen met CCOL. Maar ook een regeling in RWS-C is mogelijk, of toepassing van een alternatieve signaalgroefafhandeling zoals die van IVER.

Verkeerslichten op solitaire kruispunten

Voor solitaire kruispunten maken wij meestal voertuig afhankelijke regelingen (VA-regelingen). De basisfunctionaliteiten van onze VA-regelingen zorgen ervoor dat een verkeersregelinstallatie (VRI) op iedere richting voor iedere individuele weggebruiker analyseert of het verkeerslicht groen of rood moet zijn. Deze analyse gebeurt op basis van voertuigdetectie. De verschillende richtingen worden alleen groen als er ook daadwerkelijk verkeer is. En op het moment dat een richting groen is en er nog steeds verkeer gemeten wordt, dan blijft het licht op groen staan (tot een bepaald maximum).

Gekoppelde verkeerslichtenregelingen

Er zijn maar weinig echt solitaire kruispunten. Bijna elk kruispunt ligt wel in de invloedsfeer van een volgend conflictpunt in de omgeving. Daarom stemmen we verkeerslichtenregelingen op elkaar af met interne of externe koppelingen. Interne koppelingen voeren we uit met een VA-regeling of een halfstarre verkeerslichtenregeling. Hiervoor hebben we zelf VA-regelingen met slimme koppelingen ontwikkeld. Die zorgen ervoor dat de gekoppelde verkeerslichten op voertuigniveau zijn afgestemd. Waardoor de weggebruiker zoveel mogelijk kan doorrijden.

Netwerkregelingen

Zijn er meerdere met verkeerslichten geregelde kruispunten op een bepaald wegennetwerk? Dan is het slim om deze verkeerslichten ook als samenhangend netwerk te laten functioneren. In de praktijk houdt dit in dat de verkeerslichtenregeling ervoor zorgt, dat het verkeer in zijn geheel zo goed mogelijk kan doorrijden over het netwerk. Hiervoor bundelen we de verkeersstromen. Dat betekent ook dat een individuele weggebruiker op een bepaald kruispunt soms wat langer moet wachten of vaker rood krijgt dan voor dit individu ideaal zou zijn.

We gebruiken voor netwerken bij voorkeur een halfstarre structuur, waarbij iedere VRI in eenzelfde volgorde groen geeft. De halfstarre structuur maakt het mogelijk om verkeersstromen binnen het netwerk op elkaar af te stemmen binnen een vaste structuur, maar richtingen daaromheen toch flexibel af te wikkelen. De meeste netwerken hebben terugkerende verkeerspatronen, vooral in de spits. Wij brengen deze patronen in kaart en maken voor ieder significant onderscheidende verkeersstroom een apart halfstar plan. Met deze verkeersregelstrategie spelen we in op de verschillende verkeersstromen die zich op een dag voordoen: het is beter te voorspellen wat er gaat gebeuren dan bij een voertuigafhankelijke regeling.

Verkeersmanagement

Met verkeersmanagement informeert en stuurt u de weggebruiker om de beschikbare wegcapaciteit zo goed mogelijk te benutten. Verkeerslichtenregelingen zijn hierbij een belangrijk onderdeel. Als u bij bijvoorbeeld grote drukte, ongevallen of evenementen het verkeer naar een uitwijkroute stuurt, is het belangrijk dat de verkeerslichten op deze uitwijkroute het extra verkeer zo goed mogelijk afhandelen. Hiervoor zijn scenario’s in te stellen, die u vanuit een verkeerscentrale in één keer kunt activeren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de regelscenario’s bij calamiteiten die wij voor de provincie Zuid-Holland hebben uitgewerkt.

Ook voor andere verkeersmanagementsystemen, zoals DRIP’s en parkeerverwijssystemen ontwikkelen we scenario’s waarin het verkeer zo goed mogelijk kan blijven rijden onder veranderende omstandigheden. Dit hebben we bijvoorbeeld voor de gemeente Rotterdam gedaan.

Verkeersregelconcepten van DTV Consultants

Vrijwel alle verkeerslichtenregelingen programmeren we op maat. Daarbij kunnen we putten uit een aantal in eigen huis ontwikkelde verkeersregelkundige concepten:

ODYSA: de groene golf die werkt
SENSE: optimaal regelen op basis van actuele intensiteiten

Specialistische kennis verkeerslichten

Bij het maken van een functionele specificatie putten we uit specialistische (technische) kennis van verkeerslichten.

Advies en informatie
Yuri Koenen

Yuri Koenen

Adviseur Smart Mobility