Veel gemeenten, regio’s en provincies willen een fietsvriendelijk beleid voeren. Wij ondersteunen wegbeheerders bij het opstellen van een fietsbeleidsplan. In de fietsnota beschrijven we de visie, het beleid en de actiepunten voor aspecten zoals het fietsroutenetwerk en het onderhoud daarvan, fietsparkeren en fietsendiefstal, verkeers- en sociale veiligheid, stimuleren van fietsgebruik en organisatie. Onze gespecialiseerde procesbegeleiders betrekken wegbeheerders, gebruikers en belangenorganisaties voor een fietsbeleidsplan met groot draagvlak.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur & Gedrag
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur