Harde data zijn nodig om goed onderbouwd beleid te kunnen maken. Maar waar en hoe rijden die fietsers? Wij helpen u betrouwbare gegevens in te winnen. En deze gegevens te vertalen naar begrijpelijke analyses.

Als we de fiets serieus willen inzetten voor de bereikbaarheid van een regio of stad, zijn data essentieel. We hebben inzichten in het fietsverkeer immers nodig om te weten hoe we er nu voorstaan op fietsgebied, waar het knelt, waar nog ruimte is, welke voorzieningen en maatregelen passend zijn en tot slot hoe die ingrepen in de praktijk uitpakken. Ook zijn goede en volledige fietsdata belangrijk om verkeersmodellen op de juiste wijze te voeden.

Voor deze uiteenlopende doeleinden zijn drie ‘categorieën’ fietsdata nodig:

 • Data over fietsvolumes,
 • Data over reistijden, snelheden en herkomsten/bestemmingen,
 • Data over het gedrag van de fietser

Volumes: fietsen tellen

Volumes geven duidelijkheid over het gebruik van het fietsnetwerk. Om die te bepalen tellen we simpelweg de passerende fietsers – afhankelijk van het doel tijdelijk op één locatie of meer permanent op verschillende, slim gekozen locaties op het netwerk.

Dit kunnen we zelf uitvoeren met de inzet van veldwerkers. Dit kan onder vrijwel alle omstandigheden, zonder aanschaf van apparatuur en bovendien op korte termijn. Onze dataspecialisten kunnen data uit andere methoden beoordelen en analyseren:

 • Telslangen
  Zowel pneumatische telslangen als glasvezelslangen.
 • Data uit detectielussen in of onder het wegdek
  Deze zijn vaak aanwezig bij verkeerslichten.
 • (Thermische) Videocamera’s
  Voor korte en tijdelijke onderzoeken kan dit op het oog gebeuren: de beelden moeten dan worden uitgekeken. Voor (semi-) permanente meting is er speciale beeldherkenningssoftware beschikbaar.
 • Infrarooddetectoren
  Deze werken als een bewegingsmelder. Met één detector tellen we in twee richtingen.
 • Radardetectie
  Deze methode is privacytechnisch gezien makkelijker in te zetten dan bijvoorbeeld een camera. De nauwkeurigheid is echter van veel factoren afhankelijk – de inzet van deze methode vraagt dan ook de nodige kennis en zorg.

Natuurlijk kunnen onze verkeerskundigen u ook ondersteunen bij het ontwerp van het telonderzoek.

Reistijd, snelheid en herkomst/bestemming

Als u inzicht wil krijgen in wat er op trajecten of zelfs het hele netwerk gebeurt – bijvoorbeeld: wat zijn de reistijden? – dan moeten we (een deel van) het fietsverkeer kunnen ‘volgen’. Dat kan vrij letterlijk met tracking, maar ook door dezelfde fietsers op twee of meer locaties te meten. De trajectsnelheid is weer een afgeleide van die reistijd. Technieken om reistijd te bepalen zijn ook geschikt om herkomst/bestemming-matrices te vullen.

De datadeskundigen van DTV Consultants kunnen data uit deze methoden interpreteren en analyseren:

 • Bluetooth- of WIFIscanners
 • RFID-scanners
 • Smartphone-apps die GPS-data registreren.
  Deze zogenaamde floating bike data hebben als voordeel dat er geen infrastructuur voor nodig is.
 • Een specifiek GPS-apparaat, al dan niet in de fiets gemonteerd.
  Deze systemen worden momenteel veel toegepast voor deel- en huurfietsen.

Het is ook mogelijk om fietsers te enquêteren, dit kunnen we voor u organiseren met veldwerkers op straat of online.

Gedrag van fietsers

Er zijn grofweg drie typen gedrag die voor beleidsmakers interessant zijn. De eerste is het (strategische) keuzegedrag: welke factoren zijn van invloed op de keuze voor de fiets? Dan is er nog het (tactische) reisgedrag: welke route wordt gekozen, wat zijn de reismomenten enzovoort. De derde categorie is het (operationele) verkeersgedrag, zoals hand uitsteken, rechts houden en wachten voor rood.

 • Meten van het keuze- en reisgedrag van fietsers kan goed met de eerder genoemde tracking een handige methode. Hiermee worden van een geselecteerde populatie de fietsrit en (mits de persoon en niet alleen de fiets getrackt wordt) de eventuele andere reisbewegingen objectief vastgelegd.
 • Naast registratie van het feitelijk gedrag is het ook mogelijk om fietsers te vragen naar hun gedrag via enquêtes.
 • Met (camera-) observatie kunnen we het ‘operationele’ verkeersgedrag van fietsers bestuderen.

Let op de privacy

Een belangrijk aandachtspunt bij het verzamelen van fietsdata, is de privacy. De meer abstracte metingen, zoals telslangregistraties, hoeven vaak geen privacybeschermende maatregelen: zonder aanvullende data is het normaal gesproken niet mogelijk deze tellingen naar een specifiek persoon te herleiden. Bij inzet van smartphones en camera’s zijn wel maatregelen nodig. DTV Consultants heeft met haar ISO-certificering haar databeveiliging aantoonbaar op orde. Ook beschikken we over de juiste verwerkersovereenkomsten om afspraken over (het verwerken van) privacygevoelige data goed te registreren.

Advies over fietsdata

Wilt u fietsonderzoek laten uitvoeren? Of kunt u advies gebruiken over wat te doen met fietsdata? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op.

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development