Evergreen: groene golf voor fietsers

Met Evergreen passen fietsers hun snelheid aan, zodat ze op het juiste moment aankomen bij het verkeerslicht. Daardoor hoeven zij niet te stoppen en kunnen zij comfortabel doorfietsen. Dat maakt Evergreen een uitermate  geschikte maatregel voor belangrijke fietsroutes.

Veel wegbeheerders doen er alles aan om belangrijke fietsroutes veilig en comfortabel in te richten. Doorstroming van fietsverkeer krijgt hierbij wel aandacht, maar in de praktijk is de fiets op een met verkeerslichten geregeld kruispunt meestal ondergeschikt. Hierdoor moeten fietsers nogal eens (onnodig) wachten. Door fietsers ver voor het kruispunt informatie te geven over de gewenste snelheid om groen licht te krijgen, wordt het wachten tot een minimum beperkt en kunnen routes ontstaan met een goede doorstroming. Dit is precies wat Evergreen doet: fietsers informeren over de aankomende groenfases, zodat ze hun snelheid hierop kunnen aanpassen.

Groene golf fietsers zichtbaar met LED’s

Evergreen bestaat uit een serie LED-signaalgevers die om de circa vijf meter in het wegdek zitten, vanaf enkele honderden meters voor het met verkeerslichten geregelde kruispunt. De LED’s tonen groene ‘blokken”. Een fietser die binnen het groene blok rijdt, krijgt gegarandeerd groen licht bij het komende kruispunt. De voorste groene LED’s gaan langzamer dan de achterste groene LED’s. Hierdoor worden de fietsers die vooraan in het blok rijden, afgeremd en worden fietsers die achteraan in het blok rijden, versneld. Elke fietser komt hierdoor (als de fietser zijn snelheid afstemt op de LED’s) precies op het goede moment aan bij het verkeerslicht.

Geschikt voor elk kruispunt met verkeerslichten

Evergreen kan in principe worden toegepast op elk met verkeerslichten geregeld kruispunt. De enige voorwaarde is dat fietsers op een vast moment in de cyclus van de verkeersregelinstallatie groen licht krijgen. Voor onder andere solitaire fietsoversteken in lange afstandsfietspaden is Evergreen uitstekend geschikt. Juist op dit soort fietsroutes is het aanbieden van extra comfort voor fietsers in de vorm van een stoploze oversteek, een belangrijke maatregel om zo veel mogelijk fietsers te verleiden om van de route gebruik te maken.

Advies en informatie
Hanneke Welten

Hanneke Welten

Teamleider Smart Mobility