Data-analyse

Goede data-analyse begint met verstand van het onderwerp. Daarom werken onze dataspecialisten altijd samen met de verkeerskundig adviseurs om waardevolle informatie uit data te halen. Samen werken zij de onderzoeksopzet uit.

De dataspecialisten weten hoe zij data moeten verwerken en opschonen en welke statistische methoden toegepast kunnen worden om uw onderzoeksvragen te beantwoorden. Omdat correlatie niet per se causaliteit inhoudt, werken de dataspecialisten samen met onze verkeerskundigen om de uitkomsten van de data-analyses te duiden.

Data diagnose

Niet alle data is even waardevol. Daarom is het goed om de betrouwbaarheid van uw verkeerskundige data door een onafhankelijke partij te laten toetsen op betrouwbaarheid. Klopt de onderzoeksopzet? Is de steekproef representatief? Wij nemen uw data onder de loep en stellen een diagnose.

Rapportage en datavisualisatie

Ook bij rapportages en presentaties zijn onze dataspecialisten nauw betrokken. Zij weten het beste hoe data gevisualiseerd moet worden om de gevonden inzichten te ondersteunen en verduidelijken. Dit kan bijvoorbeeld een grafiek of kaartbeeld zijn, maar ook een infographic of interactieve webapplicaties.

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development
Bart Veroude

Bart Veroude

Datawetenschapper