Conflictobservatie: onveilige verkeerssituaties in beeld

Conflictobservatie is de manier om onveilige verkeerssituaties in kaart te brengen. In korte tijd onderzoeken we met behulp van (camera)observatie gevaarlijke verkeerssituaties. Dat gebeurt niet door te kijken naar daadwerkelijk gebeurde ongevallen maar naar ‘potentiële conflicten’. U krijgt inzicht in verkeersgedrag, bijna-ongevallen, onregelmatigheden of onrechtmatigheden zodat u doeltreffend de verkeersveiligheid kunt verbeteren. Niets blijft ongezien met conflictobservatie.

Conflictobservatie van verkeer

Verkeersongevallen analyse versus conflictobservatie

Bij een verkeersongevallen analyse krijgt u op basis van ongevallencijfers inzicht in de aard, de oorzaak en het type ongeval. Door de beperkte registratiegraad van verkeersongevallen zijn in veel situaties te weinig ongevallenstatistieken beschikbaar voor een goede analyse. Gevolg is dat voor specifieke (kruispunt)locaties lastig te bepalen is of en eventueel welke maatregelen gewenst zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. DTV Consultants heeft daarom een alternatieve onderzoeksmethode ontwikkeld: conflictobservatie met camera’s. Het verkeersveiligheidsonderzoek op basis van objectieve data.

Voordelen van cameraobservatie van het verkeer

Het grote voordeel van cameraonderzoek is dat geen enkele situatie ‘ongezien’ blijft. Tijdens de beeldanalyse bestuderen wij het verkeersgedrag en mogelijke onveilige verkeerssituaties op verschillende momenten:

  • In de spits en tijdens daluren
  • Werkdagen en weekenden
  • Verschillen tussen dag en nacht
  • Combinatie met openbaar vervoer
  • Invloeden van eventuele weersomstandigheden

Met dit gedegen onderzoek maakt u aantoonbaar wat de oorzaak is van de onveilige verkeerssituatie. Zo krijgt u een feitelijke weergave van de frequentie van verschillende soorten conflicten en/of gedragingen in het verkeer. Onderbouwd met echte filmbeelden die u kunt gebruiken om de problemen en mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Bovendien zijn de beelden erg waardevol in de communicatie met belanghebbenden (bewoners, politiek, collega’s). Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden.

Het rapport

U krijgt een objectieve verkeersveiligheidsanalyse van wat het probleem is op een specifieke locatie of kruispunt. U weet welke verkeersconflicten voorkomen met welke frequentie, inclusief bijhorende beeldfragmenten. Tevens krijgt u advies over oplossingsrichtingen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wilt u beter inzicht in de verkeersveiligheid op een bepaalde locatie? Conflictobservatie zorgt voor overtuigend bewijs van onveilige situaties of ongewenst verkeersgedrag. Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op.

Klanten aan het woord

Lees de praktijkcase van Gemeente Amsterdam: Conflictobservatie geeft inzicht in gebruik gedeelte ruimte.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur
Pleun Smits

Pleun Smits

Adviseur Verkeersarchitectuur